Choose your region
Контакт · Languages: BG | EN
Menu

ДРЕНАЖ И ОТВОДНЯВАНЕ

Дренажни блокчета – тип StormBox

Дренажните блокчета STORMBOX са предназначени за стопанисване на дъждовната вода чрез складиране /ретенциониране/ и без налягане разделяне и дренаж в почвата.
01_PVC_Drenaj

Еднослойни профилирани дренажни тръби – тип PVC DR

Еднослойните профилирани отвън и отвътре дренажни тръби от PVC-U тип R1 – с кръгла форма в напречен разрез, с профилирана вътрешна и профилирана външна структура/повърхност съгласно стандарт DIN 4262-1

01_PVC_Drenaj

Двуслойни профилирани дренажни тръби – тип Pragma DR и тип PE Corr

Двуслойните профилирани отвън и гладки отвътре дренажни тръби от PP тип R2 – с кръгла форма в напречен разрез, с гладка вътрешна и профилирана външна структура/повърхност съгласно стандарт EN 13476 -3 и DIN 4262-1

Pic_1

Еднослойни гладки дренажни тръби – тип PE100

Еднослойните гладки отвън и отвътре дренажни тръби от PE100 тип R3 – с кръгла форма в напречен разрез, с гладка вътрешна и гладка външна структура/повърхност съгласно стандарт DIN 4262-1

Pic_1

Еднослойни гладки дренажни тръби – тип PVC DR KG

Еднослойните гладки отвън и отвътре дренажни тръби от PVC-U тип R3 – с кръгла форма в напречен разрез, с гладка вътрешна и гладка външна структура/повърхност съгласно стандарт DIN 4262-1