Choose your region
Контакт · Languages: BG | EN
Menu

Тръби CARBO CRP

Високотехнологични елементи на системата PP-R INSTAPLAST

Тръбите CARBOCRP са напълно съвместими с всички видове тръби и фитинги от PP-R INSTAPLAST.
Съединителните връзки се правят чрез стандартно полифузно заваряване при температура 260°С.
Диаметърът 160 се заварява челно. Тръбите само трябва да се зачистят и да се отрежат добре преди заваряване – забелване не е нужно. Заваряването, манипулирането и другите операции са описани в техническия наръчник за тръби PP-R.

Система PP-R INSTAPLAST

УНИКАЛНА ТРИСЛОЙНА ТРЪБА ЗА НАПОРЕН ВОДОПРОВОД

Търсенето на оптимално приложение на карбоновите нишки в пластмасовите тръбни системи доведе до CARBOCRP - връх в технологичната еволюция на пластмасовите тръби за топла и студена вода. Със съчетаването на иновативния полипропилен тип PP-RCT с карбонови нишки, чешкият производител PIPELIFE CZECH Ltd внесе ново поколение пластмасови монтажни материали, притежаващи най-добрите свойства в семейството на полипропиленовите тръби.
„Съвършенството намери своето име - CARBOCRP“

Приложение на тръбите CARBOCRP

 • Разпределителни мрежи за питейна вода
 • Разпределителни мрежи за топла и студена вода
 • Разпределителни мрежи за централно (радиаторно) отопление
 • Разпределяне на сгъстен въздух
 • Разпределителни мрежи за охладителния агент на
 • климатични инсталации

Основни предимства на тръбите CARBO дългата ос на нишката. CRP

 • по-слабо термично разширение (в сравнение с тръбите PP-R)
 • топлинна устойчивост до 90°С
 • до 50% по-висока устойчивост на напрежение при
 • висока температура
 • 20% по-голям дебит
 • стандартна заваръчна процедура както при
 • традиционните PP-R тръби
 • няма нужда от забелване преди заваряването
 • универсалност и съвместимост със системите PP-R
 • алтернатива за тръбите PP-R S2.5 (PN20)
 • 20 години гаранция
 • по-леко тегло – средно с 17%
 • по-слабо износване на режещите инструменти

Линейно разширение на тръбите

Благодарение на по-новия вид полипропилен PP-RCT и карбоновите нишки, коефициентът на температурно разширение на тръбите CARBOCRP е 0,045 mm/mK, което е с една трета по-малко от стойността на същия коефи-циент за тръбите PP-R (0,15 mm/mK). Логически от това произлиза, че разликата в линейното разширение на тръби с еднаква дължина и при еднаква температура ще бъде 3,3 пъти по-малко при тръбата с карбонови нишки спрямо
традиционната PP-R тръба.

Изчисляване на линейното разширение

ΔL = α x L x ΔT


ΔL - дължина на температурното разширение [mm]
α - коефициент на температурно разширение (тръба CARBOCRP = 0,045 mm/mK)
L - дължина на монтираната тръба [m]
ΔT - разлика в температурата по време на монтажа и работната температура [K]

PP-RCT – Полипропилен от 4-то поколение

Специалният процес на нуклеация изменя кристалната структура на статичния кополимер PP-R.
Благодарение на този процес материалът придобива много по-добри температурни и якостни свойства.

Карбонови нишки

Карбоновите нишки съдържат въглерод в различни модификации. Представляват тънък, продълговат нишков материал с диаметър от 5 до 8 μm състоящ се от
карбонови атоми.
Карбоновите атоми се свързват заедно, за да образуват микроскопични кристали, ориентирани успоредно на дългата ос на нишката.

Техническа спецификация

3-слойна тръба с карбонови нишки CARBO CRP

Още информация

Carbo_640
Carbo_Pic_1
Carbo_Pic_2
Carbo_Pic_3