Choose your region
Контакт · Languages: BG | EN
Menu

Канализационни тръби от полипропилен – тип Pragma SN10, SN12 и SN16Ново разширение на продуктовата гама от тръби за инфраструктурна канализация с търговска марка Pragma на „Пайплайф България” ЕООД.

Коравина на пръстена SN ≥ 10 kN/m2, SN ≥ 12 kN/m2 и SN ≥ 16 kN/m2.

Pragma SN10, SN12 и SN16 дават по-голяма сигурност, при влошени условия на монтаж, критично покритие над тръбата в зони с утежнен трафик или при голяма дълбочина!

Pragma SN10, SN12 и SN16 имат още по-висока удароустойчивост, спрямо Pragma SN8!

Pragma SN10, SN12 и SN16 дефлектират по-малко от Pragma SN8! Колкото по-висок е SN класът, толкова по-малка е дефлексията!

SN8 е оптималната коравина, но тръбите с по-голяма коравина SN10, SN12 и SN16 дават допълнителна сигурност на тръбната система при равни други условия на монтаж!

Тръбите с SN10, SN12 и SN16 имат същата геометрия като тръбите с SN8.

Вътрешният диаметър е еднакъв за всички тръби с еднакъв номинален диаметър, но различна коравина SN8, SN10, SN12 и SN16. По този начин хидравличната проводимост на тръбата е независима от конструктивната й здравина и хидравличното оразмеряване е общоприложимо за всичките SN класове на гамата Pragma – SN8, SN10, SN12 и SN16!

Външният диаметър е еднакъв за всички тръби с еднакъв номинален диаметър, но различна коравина SN8, SN10, SN12 и SN16. По този начин монтажният габарит на тръбата е независим от конструктивната й здравина и начините на монтаж и куплиране със стандартната гама от фитинги са общоприложими за всичките SN класове на гамата Pragma – SN8, SN10, SN12 и SN16!

Запазва се удобният начин за преход от и към гладкостенни PVC тръби!

Тръбите Pragma SN10, SN12 и SN16 също са част от една обща канализационна система включваща ревизионни шахти PRO, дъждоприемни шахти PRO-RG, модулни помпени станции PROFOS и модулни пречиствателни съоръжения ECO.

С PRAGMA SN10, SN12 и SN16 се работи също толкова бързо, лесно и сигурно, както и с PRAGMA SN8!

Областта на приложение на тръби PRAGMA SN10, SN12 и SN16 остава същата както при SN8 – отвеждане на битови, дъждовни и промишлени отпадъчни води!

Канализационни тръби PRAGMA® SN10, SN12 и SN16. Производство в Ботевград!

Използването на първична суровина с по-висок модул на еластичност и увеличаването дебелините на стените на вътрешния слой и на ребрата, по начин, който не намалява светлото сечение на тръбата и нейния външен диаметър, запазват хидравличните и монтажни параметри на Pragma SN10, SN12 и SN16, същите както при SN8.

Неблагоприятни условия, които биха могли да намалят сигурността на канализационни тръби SN8 са занижен контрол при изпълнение на обратна засипка с недостатъчна степен на уплътнение, използване за обратна засипка на съществуваща изкопана почва, която дава по-неблагоприятниа статически условия на работа на тръбата, плитко разполагане на тръбите в зони с трафик при големи площадкови канализации или при изграждане на отделна по-плитко разположена дъждовна канализация в случай на разделна селищна канализационна система, твърде големи дълбочини на полагане или комбинация от земен натиск и налягане от високи подпочвени води, допълнително завишени изисквания относно напречната дефлексия на тръбите.

Особен интерес представляват тръбите Pragma SN10! Сравнено с SN8, те придават допълнителна сигурност и качество на минимално завишена стойност. Pragma SN10 е с почти същата цена като Pragma SN8, но е 25% по-здрава и сигурна тръба!

„Пайплайф България” ЕООД може да предостави технически консултации и статически изчисления с професионален софтуер EASYPIPE за подземно положени тръби. По този начин ние можем да сме полезни на нашите клиенти при избора на клас на коравина на тръба Pragma, отговарящ на конкретните теренни условия и изисквания.

Още информация

Pragma_00
image002
image003
image004
image005
image006