Choose your region
Контакт · Languages: BG | EN
Menu

Канализационни тръби от PVC-U- тип PVC- KG

Защо да използваме трислойна тръбна система?

Тръбните системи PVC KG се отличават със своята специфична структура изградена от вътрешен и външен гладък слой и междинен слой от пенообразен поливинилхлорид. Тази структура позволява с минимален разход на суровина, съответно ниско тегло, да се постигне необходимата напречна коравина на пръстена (SN≥4 kN/m2, SN≥8 kN/m2  съгласно БДС ISO 9969).
Уникалното на структурата е, че гарантира висока еластичност на пръстена и устойчивост на динамични и статични натоварвания.

Защо непластифициран поливинилхлорид?

Непластифицираният поливинилхлорид (PVC-U) придава по-голяма твърдост и здравина на изделието и намалява риска от преминаване на вредни емисии вещества от структурата на материала във водата, каквото се наблюдава при пластифицираният поливинилхлорид, при който част от пластификаторите могат да попаднат във водата и оттам да замърсят допълнително околната среда. Ето защо непластифицираният поливинилхлорид (PVC-U) е естественият избор при направата на тръби за инфраструктурна канализация от поливинилхлорид.

Производство в Ботевград на коекструдирани, трислойни, гладкостенни PVC-KG тръби от непластифициран поливинилхлорид (PVC-U)

Монтаж на тръбна система PVC KG


  тръба PVC KG                Разклонител PVC KG           тръба PVC KG     тръба Pragma®              Монтажен пръстен с      тръба PVC KG
                                                     уплътнител


      тръба PVC KG                  PVC-U PVC KG             тръба Pragma®
                                              Адаптор към PVCИзвадете гуменото уплътнение от жлеба на муфата. Почистете със сух парцал гуменото уплътнение и жлеба на муфата. Поставете обратно уплътнението в  мyфата. Намажете  немуфирания край на тръбата със специално смазочно средство.

Предварително маркирайте мястото, до което тръбата трябва да влезне в муфата. След това внимателно вкарайте тръбата в муфата с постъпателно въртеливо движение.

При по-големи диаметри или дължини на тръбите, може да се наложи прибутване с лостов инструмент. В този случай поставете дървено трупче в муфата, за да се избегне прекият контакт с лоста и евентуалното й счупване.

Рязане на тръбите PVC KG. Скосяване на немуфирания край на скъсената частРязане на тръбата. Тръбата може да се
отреже с ръчен
трион или режеща машина.
Преди рязане
укрепете стабилно тръбата.

Немуфираният край
на скъсената тръба,
трябва да се скоси
под ъгъл от 15°, за
да прилепне добре
по вътрешната
страна на муфата.
Скосяването може да
се извърши, чрез
шкурка, пила или
шлайф машина.

Схема  на  скосяване 
на  немуфирания
край на скъсената
тръба.

         КАТАЛОГ

Повече информация

PVCU_1