Choose your region

Контакт · Languages: BG | EN
Menu

КОМПАКТНИ ГЛАДКОСТЕННИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБНИ СИСТЕМИ ЗА ИНФРАСТРУКТУРНА КАНАЛИЗАЦИЯ ТИП PP MONO

Характеристики:

Какво е PP Mono?

PP Mono е еднослойна, компактна, гладкостенна система от полипропилен за инфраструктурна канализация отговаряща на БДС EN1852-1.

Предназначение

Съгласно действащи „Норми за проектиране на Канализационни системи”: термопластична канализационна система за гравитационно отвеждане на води от битова, производствена или дъждовна канализация.

 

Челното заваряване на полипропиленови тръби тип PP Mono е вече факт!

Съвместно с Институт по металознание, съоръжения и технологии – БАН и Институт по заваряване, Пайплайф проведе изпитване и с радост ви съобщава, че тръбите PP Mono могат надеждно да се заваряват челно!

Предимства на челното заваряване:

  • неразрушима връзка
  • възможност за безизкопно полагане
  • отпада нуждата от двойносвързващи муфи

Изисквайте тест протокол от изпитване!

 

Производство

PP Mono се произвежда по метода на екструзията в Ботевград. Муфата е интегрирана от същия материал като тръбата – неразделна част от нея. Съвместима е, както с гладкостенни, така и с гофрирани тръби по външен диаметър от канализационни системи.

Материал

Полипропиленът (PP-B) е най-новата генерация от термопластичните матириали, които се използват за производство на тръбни системи. Този материал съчетава твърдостта на поливинилхлорида (PVC) и еластичността на полиетилена (PE).

Стандарт БДС EN1852-1

Системата се произвежда и изпитва по БДС EN1852-1 Пластмасови тръби системи за безнапорни подземни отводняване и отвеждане на отпадъчни води от полипропилен.

Номинална якост на пръстена (SN)

Системата PP Mono се произвежда с номинална пръстенова якост SN≥8kN/m2, SN≥10kN/m2, SN≥12kN/m2 и SN≥16kN/m2. Въпреки голямата якост системата PP Mono е достатъчно еластична да понесе всички напрежения вследствие на деформация.

Околната среда

В днешно време защитата на околната среда изисква използването на водонепропускливи отводнителни системи, за да не попадат отпадните води в почвата и за да не я замърсяват, а от друга страна при монтажа на отводнителните системи се изисква използването на материали, които отговарят на екологичните критерии и могат да се рециклират.

Полипропиленът изпълнява и двата критерия.

Затова производството на суровини, както и тяхната преработка и финалните продукти, в екологично отношение са безупречни. Полипропиленът няма халогенни съединения, нито пък тежки метали и може напълно да се рециклира.

Още информация

view_pipe