Choose your region
Контакт · Languages: BG | EN
Menu

Геотермална енергия

Когато говорим за отопление или климатизация на една сграда, била тя жилищна или с друго предназначение, най-ефективния начин е, като използваме това, което ни дава природата. Използването на топлината на земята е познато отще на пещерните хора, но едва сега технологията позволява това да се прави ефективно и максимално да се използва ресурса.

Ето защо Pipelife  разработи и предлага цялостна система за извличане на топлината или прохладата от земята с минимални експлоатационни разходи и при това без по никакъв начин да се замърсява околната среда.

Приложение и предимства:

• екологична: без замърсяване на околната среда

• възобновяема: геотермалната енергия е постоянно налична

• мултифункционална: не само за отопление, но също и за охлаждане

• икономична поради ниските оперативни разходи; възможните икономии достигат до 75%

• с разнообразно приложение: могат да бъдат използвани в малки еднофамилни къщи, големи офис сгради и промишлени комплекси

• предлагат се различни системи в зависимост от наличните местни условия и регулации

Видове системи:

Извличането на енергията от земята става с помощта на тръбна система. Има

два основни типа системи: със затворен кръг или отворен кръг:

 

• Затворените кръгове обикновено съдържат смес от вода и антифриз (пропи-

лен гликол, данатуриран спирт или метанол), която да пренася енергията, из-

влечена от земята (топлината), до термопомпата.

• Отворените кръгове изпомпват естествена вода от кладенец или воден обект

(езеро, река) в топлообменник вътре в термопомпата и след това връщат во-

дата обратно във водоизточника. Тръбопроводите за захранване и връщане

трябва да бъдат разположени достатъчно далеч един от друг, за да се гаранти-

ра термичното презареждане на източника.

Каква температура би ни осигурила земята при затворен кръг?!

Стандартните термопомпи въздух - въздух или въздух - вода  немогат да постигнат достатъчно добри характеристики защото при много студено или много топло време коефициента на полезно действие рязко спада. Това води до прекомерна консумация на електичество!

Както е видно от таблицата по-горе колкото по-дълбоко в земята разположим тръбната система, толкова температурата е по-постоянна, което подобрява и ефективността на системата.

Геотермални системи PipeLife

Още информация