Choose your region
Контакт · Languages: BG | EN
Menu

Изпитване на канализационни тръби от полипропилен тип HT-PP

Изпитание на тръбите по време на производството

Готовите тръби се изпитват според изискванията на стандарт БДС EN 1451-1.

По стандарт БДС EN 1451-1 изпитването на тръбите на линията (online test) трябва да се извършва на всеки 8 часа. Ръководството на Пайплайф България взе решение тези изпитвания да се правят на всеки 2 часа, с което се свежда до минимум производството на нестандартни тръби. Лабораторните специалисти изпитват на линията произвежданите тръби, по следните показатели:

      1.    Външен вид и цвят на тръбите

Тръбите трябва да са равномерно оцветени. Използваните цветове за ПП-НТ тръби са  сива тръба, с четири надлъжни кафяви линии.

Вътрешната и външната повърхност трябва да са гладки, чисти и без шупли и други повърхностни дефекти.

Обръща се внимание и на обозначението, което трябва да бъде четливо без увеличение и вярно.

      2.    Размери и толеранси

Основните геометрични характеристики са включени в стандарт БДС EN 1451-1. Правилните размери и толеранси ни уверяват в това, че всички елементи на системата са еднакви, пасват един на друг и тази връзка ни дава възможността да се сглобят по подходящо най-добрия начин. Това е също така решаващо и важно условие, касаещо изпълнението на връзките с еластомерен уплътнителен пръстен.

За измерването на размерите на тръбите се използва специално лабораторно оборудване в съответствие с изискванията на ISO 3126. Лабораторното оборудване е калибрирано.Параметрите определении съгласно стандарта са: дебелина на стената, дебелина на муфата, размери на муфата, външния диаметърна тръбата, дължината на тръбата и теглото (на 1 метър дължина). Независимо от диаметъра, стандарта определя дебелината на стените на тръбите, муфите и вътрешните им слоеве, както и дължината на всеки един продукт.

В случай, че при някой от показателите се установят стойности извън пределно допустимите норми, произведените некачествени тръби се маркират с червен стикер и се бракуват. Операторът на линията веднага променя параметрите на производствената линия за подобряване на изделията.

Изпитание на тръбите в лабораторията

В лабораторията се изпитва всяка партида тръби според изискванията на стандарт БДС EN 1451-1. В случай, че дадена партида продължи повече от една седмица, произведените тръби се изпитват минимум един път седмично. В случай, че дадена партида не отговаря на стандарта по някой от показателите, тя се обявява като нестандартна и не се допуска до продажби. Стандарт БДС EN 1451-1 изисква изпитването по следните физико-механични показатели:

      1.    Надлъжно свиване

Изпитването се прави в съответствие изискванията на ЕN 743. Изпитването се прави във фирмената лаборатория по метод  B (в сушилня).

На пробната тръба се правят две успоредни линии, като разстоянието между тях се мери, преди и след нагряването в сушилня при 150°С.

Надлъжното свиване трябва да е ≤2%.

      2.    Устойчивост на удар /impact strength/ при 0°С

Устойчивостта на удар може да се измерва по два-различни метода: „Часовниковия метод” при който тръбите се изпитват при 0°С и „Стълбищния метод”, при който тръбите се изпитват при -10°С. Ръководството на Пайплайф България взе решение тръбите да се изпитват по по-строгия метод – Стълбищния и върху тръбите да се поставя знак „*”. С това изпитване фирмата гарантира  на клиентите си тръбите могат да се монтират и при -10°С температура на околната среда.

В таблицата по-долу са посочени условията и изискванията на изпитанията.Н50 стойност – височината на падащото тяло с определена маса, което предизвиква счупване на 50% от тестовите пробни тела от дадена партида.

Отрязва се парче от линията с дължина 200±10мм. Отрязания край трябва да бъде прав, чист и без деформации и пукнатини. Пробните тела трябва да бъдат темперирани до -10°С за определеното от стандарта време. Машината необходима за изпитанието, както и принципа на изпитанието са подробно описана в стандарт EN1411.


 
Всяко тестово парче се подлага на един удар от тялото с определена маса, като се променя височината на падащото тяло. Ако тестовото парче се счупи, височината на падащото тяло се намалява. В случай, че пробното парче остане здраво, височината на падащото тяло се увеличава.

Протоколи от изпитание

Резултатите от изпитанието на тръбите в лабораторията се записват в Дневника за лабораторни изпитвания.Резултатите от изпитанието на тръбите по време на производството се записват в Протокола за измерване на линейните размери и теглото.На клиентите се издава общ протокол от изпитване за всяка партида.view_pipe