Choose your region
Контакт · Languages: BG | EN
Menu

aqualife

НАПОРНИ ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ ТИП AQUALIFE ИЛИ ПОДОБЕН

1.    Предназначение съгласно НАРЕДБА № 2 от 22 март 2005 г. за
        проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни
        системи: за напорни водопроводни системи.

2.    Суровина използвана за изработката на продукта: първична
        сертифицирана от независима инстанция, предварително
        оцветена .

3.    Технология на производство: екструзиoнен метод.
4.    Материал: PE100
5.    Цвят: черен цвят с една синя линия
6.    Профил на тръбите: еднослойна компактна тръба от
        PE
10011.
7.    Начин на свързване: всички приложими начини
8.    Кратко време за инсталиране: да
9.    Номинален диаметър DN: 20, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125,
        140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315

10.   Номинално налягане и StandardDimensionRatio:
        
PN
6 (SDR26), PN10 (SDR 17) и PN16 (SDR 11).
11.   Форма на доставка: на кангал 100м (от DN20-110), на
         пръти с дължина 12, 13 и 13.5м (от
DN
120до 315)
12.   Доставка с тапи в краищата срещу замърсяване: да
13.   Софтуер за хидравлични изчисления с продукта: да
14.   Стандарт: БДС EN 12201. Други международно
          приети стандарти могат да бъдат използвани само ако:


  • са в по-голяма степен или еднакво стриктни, сравнени със съответните български стандарти и разпоредби или;
  • за съответният случай не съществуват приложими български стандарти и разпоредби.


15.    Производство: съгласно ISO 9001


Свалете в DOC формат

Aqualife