Choose your region
Контакт · Languages: BG | EN
Menu

НАПОРНИ ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ ТИП ROBUST RC ИЛИ ПОДОБЕН

 1. Предназначение съгласно НАРЕДБА № 2 от 22 март 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи: за напорни водопроводни системи.
 2. Тествани съгласно директива PW405/1 от април 2010 на OVGW/GRIS или PAS1075 и представяне на тест протокол от изпитването от независима акредитирана лаборатория.
 3. Суровина, използвана за изработката на продукта: първична сертифицирана от независима инстанция, предварително оцветена (син, жълт или черен цвят)
 4. Технология на производство: екструзиoнен метод
 5. Материал: основната тръба е от PE100RC – устойчив на образуване на пукнатини, с допълнителен външен защитен слой от PP
 6. Цвят: основната тръба е с черен цвят с две сини линии, а защитният слой е син
 7. Профил на тръбите: еднослойна компактна тръба от PE100RC и допълнителен външен защитен слой от PP.
 8. Детекция: медна жица вградена между вътрешният и външния слой, неразделна част от тръбата.
 9. Преди извършване на челна или електрофузионна заварка между две тръби или между тръба и фитинг, в зоната около заварката допълнителният външен защитен слой от PP трябва да се отстрани с патентован инструмент.
 10. Полагане: в изкоп и безтраншейно, алтернативни методи на полагане.
 11. Начин на свързване: всички приложими начини
 12. Кратко време за инсталиране: да
 13. Полагане на малки дълбочини до 35см: да
 14. Натоварване от трафик до 60 тона: да
 15. Условия на полагане: без необходимост от пясъчна подложка и засипка около тръбата, възможност за обратна засипка около тръбата с баластрен материал с максимална едрина на зърната 70 mm за диаметър на тръбата до DN200 включително и с максимална едрина на зърната 100 mm за диаметър на тръбата от DN225 до DN400 включително.
 16. Номинален диаметър DN: DN/OD 90, DN/OD 110, DN/OD 125, DN/OD 140, DN/OD 160, DN/OD 180, DN/OD 200, DN/OD 225, DN/OD 250, DN/OD 280, DN/OD 315, DN/OD 355, DN/OD 400
 17. Номинално налягане и Standard Dimension Ratio: PN10 (SDR 17) и PN16 (SDR 11).
 18. Доставка с тапи в краищата срещу замърсяване: да
 19. Софтуер за хидравлични изчисления с продукта: да
 20. Стандарт: БДС EN 12201. Други международно приети стандарти могат да бъдат използвани само ако:
 • са в по-голяма степен или еднакво стриктни, сравнени със съответните български стандарти и разпоредби или;
 • за съответният случай не съществуват приложими български стандарти и разпоредби.

21. Производство: съгласно ISO 9001

22. Техническа спецификация:

 

ROBUST RC PN10 (SDR 17)

 

ROBUST RC PN16 (SDR 11)

Свалете в DOC формат