Choose your region
Контакт · Languages: BG | EN
Menu

НАПОРНИ ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ ТИП ROBUST ИЛИ ПОДОБЕН

 1. Предназначение съгласно НАРЕДБА № 2 от 22 март 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи: за напорни водопроводни системи.
 2. Суровина, използвана за изработката на продукта: първична сертифицирана от независима инстанция, предварително оцветена (синили черен цвят)
 3. Технология на производство: екструзиoнен метод
 4. Материал: основната тръба е от PE100, с допълнителен външен защитен слой от PP.
 5. Цвят: основната тръба е с черен цвят с една синя линия, а защитният слой е син
 6. Профил на тръбите: еднослойна компактна тръба от PE100 и допълнителен външен защитен слой от PP.
 7. Детекция: медна жица вградена между вътрешният и външния слой, неразделна част от тръбата.
 8. Преди извършване на челна или електрофузионна заварка между две тръби или между тръба и фитинг, в зоната около заварката допълнителният външен защитен слой от PP трябва да се отстрани с патентован инструмент.
 9. Полагане: в изкоп и безтраншейно, алтернативни методи на полагане.
 10. Начин на свързване: всички приложими начини
 11. Кратко време за инсталиране: да
 12. Полагане на малки дълбочини до 35см: да
 13. Натоварване от трафик до 60 тона: да
 14. Условия на полагане: без необходимост от пясъчна подложка и засипка около тръбата, възможност за обратна засипка около тръбата с баластрен материал с максимална едрина на зърната 70 mm за диаметър на тръбата до DN200 включително и с максимална едрина на зърната 100 mm за диаметър на тръбата от DN225 до DN355 включително.
 15. Номинален диаметър DN: DN/OD 63, DN/OD 75, DN/OD 90, DN/OD 110, DN/OD 125, DN/OD 140, DN/OD 160, DN/OD 180, DN/OD 200, DN/OD 225, DN/OD 250, DN/OD 280, DN/OD 315, DN/OD 355
 16. Номинално налягане и Standard Dimension Ratio: PN10 (SDR 17) и PN16 (SDR 11).
 17. Доставка с тапи в краищата срещу замърсяване: да
 18. Софтуер за хидравлични изчисления с продукта: да
 19. Стандарт: БДС EN 12201. Други международно приети стандарти могат да бъдат използвани само ако:
 • са в по-голяма степен или еднакво стриктни, сравнени със съответните български стандарти и разпоредби или;
 • за съответният случай не съществуват приложими български стандарти и разпоредби.

20. Производство: съгласно ISO 9001

21. Техническа спецификация:

 

ROBUST PN10 (SDR 17)

 

ROBUST PN16 (SDR 11)


Свалете в DOC формат

rob1