Choose your region

Контакт · Languages: BG | EN
Menu

AquaLine

Напорни тръбопроводи за алтернативни методи на полагане от PE100RC

 1. Предназначение съгласно НАРЕДБА № 2 от 22 март 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи: за напорни водопроводни системи.
 2. Тествани съгласно директива PW405/1 от април 2010 на OVGW/GRIS или PAS1075 и представяне на тест протокол от изпитването от независима акредитирана лаборатория.
 3. Суровина използвана за изработката на продукта: първична сертифицирана от независима инстанция, предварително оцветена в черен цвят.
 4. Материал: PE100RC, устойчив на образуване на пукнатини
 5. Цвят: черен цвят с две сини лини
 6. Профил на тръбите: еднослойна компактна тръба от PE100RC.
 7. Полагане: в изкоп и безтраншейно, алтернативни методи на полагане.
 8. Условия на полагане: без необходимост от пясъчна подложка и засипка около тръбата, възможност за обратна засипка около тръбата с баластрен материал с максимална едрина на зърната 70 mm за диаметър на тръбата до DN200 включително и с максимална едрина на зърната 100 mm за диаметър на тръбата от DN225 до DN400 включително.
 9. Начин на свързване: всички приложими начини
 10. Кратко време за инсталиране: да
 11. Полагане на малки дълбочини до 35см: да
 12. Натоварване от трафик до 60 тона: да
 13. Номинален диаметър DN: DN/OD 90, DN/OD 110, DN/OD 125, DN/OD 140, DN/OD 160, DN/OD 180, DN/OD 200, DN/OD 225, DN/OD 250, DN/OD 280, DN/OD 315, DN/OD 355, DN/OD 400
 14. Номинално налягане и Standard Dimension Ratio: PN10 (SDR 17) и PN16 (SDR 11).
 15. Доставка с тапи в краищата срещу замърсяване: да
 16. Софтуер за хидравлични изчисления с продукта: да
 17. Стандарт: БДС EN 12201. Други международно приети стандарти могат да бъдат използвани само ако:
 • са в по-голяма степен или еднакво стриктни, сравнени със съответните български стандарти и разпоредби или;
 • за съответният случай не съществуват приложими български стандарти и разпоредби.

18. Производство: съгласно ISO 9001

19. Техническа спецификация:

 

 PE100 RC Aqualine - SDR17 (PN10)

 

PE100 RC Aqualine - SDR11 (PN16)


Свалете в DOC формат

16_AquaLine