Choose your region

Контакт · Languages: BG | EN
Menu

Pragma

ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБНИ СИСТЕМИ ЗА ИНФРАСТРУКТУРНА КАНАЛИЗАЦИЯ ТИП PRAGMA ИЛИ ПОДОБЕН

Pragma - SN8

  1. Предназначение  съгласно действащи „Норми за проектиране на Канализационни системи”: термопластична канализационна система за гравитационно отвеждане на води от битова, производствена или дъждовна канализация.
  2. Система за контрол на качеството на вложените в строителството материали: Знак за качество на БАВ или еквивалент. Във връзка с осъществявания от БАВ контрол на качеството на материалите се предвиждат изземвания на пробни тела тръби от строителната площадка. Изземването на пробните тела ще се осъществява без предварително предупреждение и за сметка на фирмата производител (неин представител) на иззетите материали.
  3. Суровина, използвана за изработката на продукта: първична и сертифицирана от независима инстанция
  4. Технология на производство: екструзиoнен метод.
  5. Начин на свързване: муфа и уплътнителен пръстен
  6. Муфа, гарантираща водоплътност и здравина на връзката, от същия материал като тръбата, неразделна част нея:да
  7. Възможност за заключване на муфираната връзка против измъкване при неблагоприятни почвени условия (льос, свлачища, набъбващи почви и др.) за диаметри DN/OD 160, DN/OD 200, DN/OD 250, DN/OD 315, DN/OD 400: да
  8. Уплътнение: матрично излят уплътнителен пръстен от EPDM 45 +/-5, симетричен - неразделна част от всяка една тръба
  9. Материал на тръбата: полипропилен PP-B (полипропилен кополимер)
  10. Цвят на вътрешен гладък и на външен оребрен слой: различен от черен, еднакъв по отношение на нюанси и интензивност.
  11. Ефективна дължина на тръбата без муфата: 6м
  12. Описание на продукта: двуслойна полипропиленова тръба с гладък вътрешен слой и  трапецовиден профил за външния слой-тип B
  13. Грапавина на провеждащият (вътрешен) слой :<= 0,015мм
  14. Номинална твърдост (коравина на пръстена)≥8kN/m2 : предоставяне на тест протокол от изпитване
  15. Гъвкавост на пръстена ≥30%: предоставяне на тест протокол от изпитване
  16. Водоплътност на връзките: предоставяне на тест протокол от изпитване
  17. Номинален диаметър DN: OD( външен диаметър) за диаметри от DN/OD 160, DN/OD 200, DN/OD 250, DN/OD 315, DN/OD 400 и ID (вътрешен диаметър) за диаметри от DN/ID 500, DN/ID 600, DN/ID 800, DN/ID 1000.
  18. Четлива и трайна маркировка съгласно стандарт БДС EN13476-3 :да
  19. Система:  пълна система - тръби, фасонни части
  20. Съвместимост със елементи от канализационната система( шахти-ревизионни и инспекционни, съоръжения за пречистване на отпадъчни води, дренажни блокчета): да
  21. Съвместимост с гладкостенни тръби по външен диаметър с гарантирана водоплътност на връзката: да
  22. Действащ софтуер, съгласно стандартите за продукта и начина на полагане, за хидравлични и статични изчисления на канализационната тръба: да
  23. Стандарт: БДС EN13476, част 1 и част 3
  24. Производство: съгласно ISO 9001
  25. Техническа спецификация:


Pragma - SN10

  1. Предназначение  съгласно действащи „Норми за проектиране на Канализационни системи”: термопластична канализационна система за гравитационно отвеждане на води от битова, производствена или дъждовна канализация.
  2. Система за контрол на качеството на вложените в строителството материали: Знак за качество на БАВ или еквивалент. Във връзка с осъществявания от БАВ контрол на качеството на материалите се предвиждат изземвания на пробни тела тръби от строителната площадка. Изземването на пробните тела ще се осъществява без предварително предупреждение и за сметка на фирмата производител (неин представител) на иззетите материали.
  3. Суровина, използвана за изработката на продукта: първична и сертифицирана от независима инстанция
  4. Технология на производство: екструзиoнен метод.
  5. Начин на свързване: муфа и уплътнителен пръстен
  6. Муфа, гарантираща водоплътност и здравина на връзката, от същия материал като тръбата, неразделна част нея:да
  7. Възможност за заключване на муфираната връзка против измъкване при неблагоприятни почвени условия (льос, свлачища, набъбващи почви и др.) за диаметри DN/OD 160, DN/OD 200, DN/OD 250, DN/OD 315, DN/OD 400: да
  8. Уплътнение: матрично излят уплътнителен пръстен от EPDM 45 +/-5, симетричен - неразделна част от всяка една тръба
  9. Материал на тръбата: полипропилен PP-B (полипропилен кополимер)
  10. Цвят на вътрешен гладък и на външен оребрен слой: различен от черен, еднакъв по отношение на нюанси и интензивност.
  11. Ефективна дължина на тръбата без муфата: 6м
  12. Описание на продукта: двуслойна полипропиленова тръба с гладък вътрешен слой и  трапецовиден профил за външния слой-тип B
  13. Грапавина на провеждащият (вътрешен) слой :<= 0,015мм
  14. Номинална твърдост (коравина на пръстена)≥10kN/m2 : предоставяне на тест протокол от изпитване
  15. Гъвкавост на пръстена ≥30%: предоставяне на тест протокол от изпитване
  16. Водоплътност на връзките: предоставяне на тест протокол от изпитване
  17. Номинален диаметър DN: OD( външен диаметър) за диаметри от DN/OD 160, DN/OD 200, DN/OD 250, DN/OD 315, DN/OD 400 и ID (вътрешен диаметър) за диаметри от DN/ID 500, DN/ID 600, DN/ID 800, DN/ID 1000.
  18. Четлива и трайна маркировка съгласно стандарт БДС EN13476-3 :да
  19. Система:  пълна система - тръби, фасонни части
  20. Съвместимост със елементи от канализационната система( шахти-ревизионни и инспекционни, съоръжения за пречистване на отпадъчни води, дренажни блокчета): да
  21. Съвместимост с гладкостенни тръби по външен диаметър с гарантирана водоплътност на връзката: да
  22. Действащ софтуер, съгласно стандартите за продукта и начина на полагане, за хидравлични и статични изчисления на канализационната тръба: да
  23. Стандарт: БДС EN13476, част 1 и част 3
  24. Производство: съгласно ISO 9001
  25. Техническа спецификация:

 

Pragma - SN12

  1. Предназначение  съгласно действащи „Норми за проектиране на Канализационни системи”: термопластична канализационна система за гравитационно отвеждане на води от битова, производствена или дъждовна канализация.
  2. Суровина, използвана за изработката на продукта: първична и сертифицирана от независима инстанция
  3. Технология на производство: екструзиoнен метод.
  4. Начин на свързване: муфа и уплътнителен пръстен
  5. Муфа, гарантираща водоплътност и здравина на връзката, неразделна част от всяка една тръба:да
  6. Уплътнение: матрично излят уплътнителен пръстен от EPDM 45 +/-5, симетричен - неразделна част от всяка една тръба
  7. Материал на тръбата: полипропилен PP-B (полипропилен кополимер)
  8. Цвят на вътрешен гладък и на външен оребрен слой: различен от черен, еднакъв по отношение на нюанси и интензивност.
  9. Ефективна дължина на тръбата без муфата: 6м
  10. Описание на продукта: двуслойна полипропиленова тръба с гладък вътрешен слой и  трапецовиден профил за външния слой-тип B
  11. Грапавина на провеждащият (вътрешен) слой :<= 0,015мм
  12. Номинална твърдост (коравина на пръстена)≥12kN/m2 : предоставяне на тест протокол от изпитване
  13. Гъвкавост на пръстена ≥30%: предоставяне на тест протокол от изпитване
  14. Водоплътност на връзките: предоставяне на тест протокол от изпитване
  15. Номинален диаметър DN: OD ( външен диаметър) за диаметри от DN/OD 160, DN/OD 200, DN/OD 250, DN/OD 315, DN/OD 400 и ID (вътрешен диаметър) за диаметри от DN/ID 500, DN/ID 600, DN/ID 800, DN/ID 1000.
  16. Четлива и трайна маркировка съгласно стандарт БДС EN13476-3 :да
  17. Система:  пълна система - тръби, фасонни части
  18. Съвместимост със елементи от канализационната система( шахти-ревизионни и инспекционни, съоръжения за пречистване на отпадъчни води, дренажни блокчета): да
  19. Съвместимост с гладкостенни тръби по външен диаметър с гарантирана водоплътност на връзката: да
  20. Действащ софтуер, съгласно стандартите за продукта и начина на полагане, за хидравлични и статични изчисления на канализационната тръба: да
  21. Стандарт: БДС EN13476, част 1 и част 3
  22. Производство: съгласно ISO 9001
  23. Техническа спецификация:


Pragma - SN16

  1. Предназначение  съгласно действащи „Норми за проектиране на Канализационни системи”: термопластична канализационна система за гравитационно отвеждане на води от битова, производствена или дъждовна канализация.
  2. Суровина, използвана за изработката на продукта: първична и сертифицирана от независима инстанция
  3. Технология на производство: екструзиoнен метод.
  4. Начин на свързване: муфа и уплътнителен пръстен
  5. Муфа, гарантираща водоплътност и здравина на връзката, неразделна част от всяка една тръба:да
  6. Уплътнение: матрично излят уплътнителен пръстен от EPDM 45 +/-5, симетричен - неразделна част от всяка една тръба
  7. Материал на тръбата: полипропилен PP-B (полипропилен кополимер)
  8. Цвят на вътрешен гладък и на външен оребрен слой: различен от черен, еднакъв по отношение на нюанси и интензивност.
  9. Ефективна дължина на тръбата без муфата: 6м
  10. Описание на продукта: двуслойна полипропиленова тръба с гладък вътрешен слой и  трапецовиден профил за външния слой-тип B
  11. Грапавина на провеждащият (вътрешен) слой :<= 0,015мм
  12. Номинална твърдост (коравина на пръстена)≥16kN/m2 : предоставяне на тест протокол от изпитване
  13. Гъвкавост на пръстена ≥30%: предоставяне на тест протокол от изпитване
  14. Водоплътност на връзките: предоставяне на тест протокол от изпитване
  15. Номинален диаметър DN: OD ( външен диаметър) за диаметри от DN/OD 160, DN/OD 200, DN/OD 250, DN/OD 315, DN/OD 400 и ID (вътрешен диаметър) за диаметри от DN/ID 500, DN/ID 600, DN/ID 800, DN/ID 1000.
  16. Четлива и трайна маркировка съгласно стандарт БДС EN13476-3 :да
  17. Система:  пълна система - тръби, фасонни части
  18. Съвместимост със елементи от канализационната система( шахти-ревизионни и инспекционни, съоръжения за пречистване на отпадъчни води, дренажни блокчета): да
  19. Съвместимост с гладкостенни тръби по външен диаметър с гарантирана водоплътност на връзката: да
  20. Действащ софтуер, съгласно стандартите за продукта и начина на полагане, за хидравлични и статични изчисления на канализационната тръба: да
  21. Стандарт: БДС EN13476, част 1 и част 3
  22. Производство: съгласно ISO 9001
  23. Техническа спецификация:Свалете в DOC формат