Choose your region
Контакт · Languages: BG | EN
Menu

Pragnum

СПИРАЛНО НАВИТИ PE+PP-B ТРЪБНИ СИСТЕМИ ЗА ИНФРАСТРУКТУРНА КАНАЛИЗАЦИЯ ТИП PRAGNUM ИЛИ ПОДОБЕН

 1. Предназначение съгласно действащи „Норми за проектиране на Канализационни системи”: термопластична канализационна система за гравитационно отвеждане на води от битова, производствена или дъждовна канализация.
 2. Суровина, използвана за изработката на продукта: първична сертифицирана от независима инстанция
 3. Технология на производство:  екструзиoнен метод, при който около разглобяем стоманен шпиндел се навива профил - спираловиден тип тръби
 4. Начин на свързване: чрез  елетрофузионно заваряване, съгласно DVS 2207
 5. Муфа: екструдирана, с интегрирана в нея медна жица позволяваща електрофузионно заваряване - неразделна част от всяка една тръба
 6. Материал на тръбата: PE100 /полиетилен 100/ + PP-B
 7. Профил на тръбата: спираловиден (оребрен) с гладка вътрешна (компактна) тръба от РЕ100 подсилена с РР гофрирани тръби по EN 13476-3, тип В.
 8. Ефективна дължина на тръбата без муфата: 3м, 6м или 12м
 9. Описание на продукта: спирално навита термопластична канализационна тръба с оребрена външна и гладка вътрешна повърхност
 10. Номинална твърдост (коравина на пръстена) SN≥8 kN/m2
 11. Гъвкавост на пръстена ≥30%: предоставяне на тест протокол от изпитване
 12. Водоплътност на връзките: предоставяне на тест протокол от изпитване, тествана при налягане 0.5 bar и при вакуум -0.3 bar
 13. Номинален диаметър DN: ID(вътрешен диаметър) - от DN/ID 700, DN/ID 900, DN/ID 1100, DN/ID1200, DN/ID 1300, DN/ID 1400, DN/ID 1500, DN/ID 1600, DN/ID 1800, DN/ID 2000, DN/ID 2200, DN/ID 2500, DN/ID 2800, DN/ID 3000.
 14. Система:  пълна система - тръби, фасонни части, ревизионни шахти.
 15. Четлива и трайна маркировка съгласно стандарт DIN 16961:да
 16. Стандарт: DIN 16961 за тръбите, на ATV127 и ISO 9699 за статическите размери изчисления, на АТV А110 за хидравличните размери и изчисления, на DIN1610 за тръбопроводни инсталации и на DVS 2207 за свързването на тръбите чрез заваряване.
 17. Действащ софтуер, съгласно стандартите за продукта и начина на полагане, за хидравлични и статични изчисления на канализационната тръба: да
 18. Производство: съгласно ISO 9001
 19. Техническа спецификация:

СПИРАЛНО НАВИТИ PE+PP-B ТРЪБНИ СИСТЕМИ ЗА ИНФРАСТРУКТУРНА КАНАЛИЗАЦИЯ ТИП PRAGNUM ИЛИ ПОДОБЕН

 1. Предназначение съгласно действащи „Норми за проектиране на Канализационни системи”: термопластична канализационна система за гравитационно отвеждане на води от битова, производствена или дъждовна канализация.
 2. Суровина, използвана за изработката на продукта: първична сертифицирана от независима инстанция
 3. Технология на производство:  екструзиoнен метод, при който около разглобяем стоманен шпиндел се навива профил - спираловиден тип тръби
 4. Начин на свързване: чрез  елетрофузионно заваряване, съгласно DVS 2207
 5. Муфа: екструдирана, с интегрирана в нея медна жица позволяваща електрофузионно заваряване - неразделна част от всяка една тръба
 6. Материал на тръбата: PE100 /полиетилен 100/ + PP-B
 7. Профил на тръбата: спираловиден (оребрен) с гладка вътрешна (компактна) тръба от РЕ100 подсилена с РР гофрирани тръби по EN 13476-3, тип В.
 8. Ефективна дължина на тръбата без муфата: 3м, 6м или 12м
 9. Описание на продукта: спирално навита термопластична канализационна тръба с оребрена външна и гладка вътрешна повърхност
 10. Номинална твърдост (коравина на пръстена) SN≥10 kN/m2
 11. Гъвкавост на пръстена ≥30%: предоставяне на тест протокол от изпитване
 12. Водоплътност на връзките: предоставяне на тест протокол от изпитване, тествана при налягане 0.5 bar и при вакуум -0.3 bar
 13. Номинален диаметър DN: ID(вътрешен диаметър) - от DN/ID 700, DN/ID 900, DN/ID 1100, DN/ID1200, DN/ID 1300, DN/ID 1400, DN/ID 1500, DN/ID 1600, DN/ID 1800, DN/ID 2000, DN/ID 2200, DN/ID 2500, DN/ID 2800, DN/ID 3000.
 14. Система:  пълна система - тръби, фасонни части, ревизионни шахти.
 15. Четлива и трайна маркировка съгласно стандарт DIN 16961:да
 16. Стандарт: DIN 16961 за тръбите, на ATV127 и ISO 9699 за статическите размери изчисления, на АТV А110 за хидравличните размери и изчисления, на DIN1610 за тръбопроводни инсталации и на DVS 2207 за свързването на тръбите чрез заваряване.
 17. Действащ софтуер, съгласно стандартите за продукта и начина на полагане, за хидравлични и статични изчисления на канализационната тръба: да
 18. Производство: съгласно ISO 9001
 19. Техническа спецификация:

СПИРАЛНО НАВИТИ PE+PP-B ТРЪБНИ СИСТЕМИ ЗА ИНФРАСТРУКТУРНА КАНАЛИЗАЦИЯ ТИП PRAGNUM ИЛИ ПОДОБЕН

 1. Предназначение съгласно действащи „Норми за проектиране на Канализационни системи”: термопластична канализационна система за гравитационно отвеждане на води от битова, производствена или дъждовна канализация.
 2. Суровина, използвана за изработката на продукта: първична сертифицирана от независима инстанция
 3. Технология на производство:  екструзиoнен метод, при който около разглобяем стоманен шпиндел се навива профил - спираловиден тип тръби
 4. Начин на свързване: чрез  елетрофузионно заваряване, съгласно DVS 2207
 5. Муфа: екструдирана, с интегрирана в нея медна жица позволяваща електрофузионно заваряване - неразделна част от всяка една тръба
 6. Материал на тръбата: PE100 /полиетилен 100/ + PP-B
 7. Профил на тръбата: спираловиден (оребрен) с гладка вътрешна (компактна) тръба от РЕ100 подсилена с РР гофрирани тръби по EN 13476-3, тип В.
 8. Ефективна дължина на тръбата без муфата: 3м, 6м или 12м
 9. Описание на продукта: спирално навита термопластична канализационна тръба с оребрена външна и гладка вътрешна повърхност
 10. Номинална твърдост (коравина на пръстена) SN≥12 kN/m2
 11. Гъвкавост на пръстена ≥30%: предоставяне на тест протокол от изпитване
 12. Водоплътност на връзките: предоставяне на тест протокол от изпитване, тествана при налягане 0.5 bar и при вакуум -0.3 bar
 13. Номинален диаметър DN: ID(вътрешен диаметър) - от DN/ID 700, DN/ID 900, DN/ID 1100, DN/ID1200, DN/ID 1300, DN/ID 1400, DN/ID 1500, DN/ID 1600, DN/ID 1800, DN/ID 2000, DN/ID 2200, DN/ID 2500, DN/ID 2800, DN/ID 3000.
 14. Система:  пълна система - тръби, фасонни части, ревизионни шахти.
 15. Четлива и трайна маркировка съгласно стандарт DIN 16961:да
 16. Стандарт: DIN 16961 за тръбите, на ATV127 и ISO 9699 за статическите размери изчисления, на АТV А110 за хидравличните размери и изчисления, на DIN1610 за тръбопроводни инсталации и на DVS 2207 за свързването на тръбите чрез заваряване.
 17. Действащ софтуер, съгласно стандартите за продукта и начина на полагане, за хидравлични и статични изчисления на канализационната тръба: да
 18. Производство: съгласно ISO 9001
 19. Техническа спецификация:

СПИРАЛНО НАВИТИ PE+PP-B РЕВИЗИОННИ ШАХТИ ЗА ИНФРАСТРУКТУРНА КАНАЛИЗАЦИЯ ТИП PRAGNUM ИЛИ ПОДОБЕН

 1. Предназначение съгласно действащи „Норми за проектиране на Канализационни системи”: термопластична канализационна система за гравитационно отвеждане на води от битова, производствена или дъждовна канализация.
 2. Суровина, използвана за изработката на продукта: първична сертифицирана от независима инстанция
 3. Технология на производство:  екструзиoнен метод, при който около разглобяем стоманен шпиндел се навива профил - спираловиден тип тръби
 4. Начин на свързване: чрез  елетрофузионно заваряване, съгласно DVS 2207
 5. Муфа: екструдирана, с интегрирана в нея медна жица позволяваща електрофузионно заваряване - неразделна част от всяка една тръба
 6. Материал на тръбата и шахтата: PE100 /полиетилен 100/ + PP-B
 7. Профил на тръбата и шахтата: спираловиден (оребрен) с гладка вътрешна (компактна) тръба от РЕ100 подсилена с РР гофрирани тръби по EN 13476-3, тип В.
 8. Дълбочина на монтаж до 6 м
 9. Описание на продукта: спирално навита термопластична канализационна тръба и шахта с оребрена или гладка външна и гладка вътрешна повърхност. Заварени една за друга посредством заваръчен шев с ръчен екструдер
 10. Стъпала в шахтата от стомана, облицовани с полиетилен. Съгласно стандарт DIN 19555
 11. Номинална твърдост (коравина на пръстена) SN≥8 kN/m2 на тръбата и SN≥2 kN/m2 на шахтата
 12. Водоплътност на връзките: предоставяне на тест протокол от изпитване, тествана при налягане 0.5 bar и при вакуум -0.3 bar
 13. Номинален диаметър на тръбата DN: ID(вътрешен диаметър) - от DN/ID 1000, DN/ID 1100, DN/ID1200, DN/ID 1300, DN/ID 1400, DN/ID 1500, DN/ID 1600, DN/ID 1800, DN/ID 2000.
 14. Номинален диаметър на шахтата DN: ID(вътрешен диаметър) – DN/ID 1000
 15. Четлива и трайна маркировка съгласно стандарт DIN 16961:да
 16. Стандарт: DIN 16961 за тръбите и шахтата, на ATV127 и ISO 9699 за статическите размери изчисления, на АТV А110 за хидравличните размери и изчисления, на DIN1610 за тръбопроводни инсталации и на DVS 2207 за свързването на тръбите чрез заваряване.
 17. Действащ софтуер, съгласно стандартите за продукта и начина на полагане, за хидравлични и статични изчисления на канализационната тръба: да
 18. Производство: съгласно ISO 9001

Свалете в DOC формат