Choose your region
Контакт · Languages: BG | EN
Menu

PP Mono

КОМПАКТНИ ГЛАДКОСТЕННИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБНИ СИСТЕМИ ЗА ИНФРАСТРУКТУРНА КАНАЛИЗАЦИЯ ТИП PP MONO ИЛИ ПОДОБЕН СЪГЛАСНО БДС EN1852-1

 1. Предназначение  съгласно действащи „Норми за проектиране на Канализационни системи”: термопластична канализационна система за гравитационно отвеждане на води от битова, производствена или дъждовна канализация.
 2. Суровина, използвана за изработката на продукта: първична и сертифицирана от независима инстанция.
 3. Технология на производство: екструзиoнен метод.
 4. Начин на свързване: двойносвързваща муфа с уплътнителни пръстени или челно заваряване – представяне на тест протокол от изпитване.
 5. Челна заварка издържаща на 10barналягане – представяне на тест протокол от изпитване.
 6. Двойносвързваща муфа –от същият материал (полипропилен) от който е произведена тръбата, гарантираща водоплътност и здравина на връзката.
 7. Защита срещу измятане и измъкване на уплътнителния пръстен – допълнителни пръстени от двете страни на двойната муфа предотвратяващи измъкването на уплътнителния пръстен при вкарването на тръбата в двойната муфа.
 8. Материал на тръбата: полипропилен PP-B (полипропилен кополимер).
 9. Цвят: различен от черен, еднакъв по отношение на нюанси и интензивност.
 10. Ефективна дължина на тръбата: 6м.
 11. Описание на продукта: еднослойнакомпактна гладка отвън и отвътре полипропиленова тръба.
 12. Грапавина на провеждащият (вътрешен) слой: <= 0,015мм.
 13. Номинална твърдост (коравина на пръстена) 8kN/m2  или ≥ 10kN/mили ≥ 12kN/mили ≥ 16kN/m2, предоставяне на тест протокол от изпитване.
 14. Водоплътност на връзките: предоставяне на тест протокол от изпитване.
 15. Номинален диаметър DN: OD ( външен диаметър) за диаметри от DN/OD 160, DN/OD 200, DN/OD 250, DN/OD 315, DN/OD 400, DN/OD 500 и DN/OD 630.
 16. Четлива и трайна маркировка съгласно стандарт БДС EN1852-1: да.
 17. Система: пълна система - тръби, фасонни части.
 18. Съвместимост със елементи от канализационната система (шахти-ревизионни и инспекционни, съоръжения за пречистване на отпадъчни води, дренажни блокчета): да.
 19. Съвместимост с гладки тръби по външен диаметър с гарантирана водоплътност на връзката: да.
 20. Действащ софтуер, съгласно стандартите за продукта и начина на полагане, за хидравлични и статични изчисления на канализационната тръба: да.
 21. Стандарт: БДС EN1852-1.
 22. Производство: съгласно ISO 9001.
 23. Техническа спецификация:

Изтеглете в DOC формат

PP Mono тръжна спецификация