Stormbox- най-доброто решение, когато става въпрос за устойчивост и опазване на водните ресурси!

13. февруари 2020

Вложени продукти:

 

Дренаж: Stormbox дренажни блокчета

Битова канализация: ECOBOX

Детайли:


Обект: 
Частна жилищна сграда

Изпълнител:Реал М

Частен инвеститор до Пловдив предпочете решенията на Пайплайф за канализация и дренаж.
За битовата канализация се монтира модулна пречиствателна станция тип EcoBox- модулни пречиствателни станции за третиране на отпадни битово-фекални води от къщи, вили, къмпинг зони, жилищни и хотелски комплекси, малки предприятия и цехове, обществени и административни сгради, населени места. Приложими в зони, без изградена канализация и на места където не е рентабилно изграждане на улична битово-фекална канализация.
За събиране на дъждовните води и водата от басейна бяха предпочетени дренажни блокчета STORMBOX. От тях водите се инфилтрират към по-дълбоките почвени слоеве, като по този начин увеличават ресурсите от подпочвени води.

Stombox

 • Една от най-високите издръжливости
 • Най-изгодно на пазара съотношение между тегло и издръжливост
 • Висока водна вместимост нето 206 литра
 • Висока вместимост на складиране 95,5%
 • Възможност за последователно променящо се подреждане (като тухли)
 • Висока активна повърхност на отворите повече от 50%
 • Възможност за свързване на проводи /dn ?/ до 110, 125, 160 и 200 мм
 • 8 инспекционни отвора в страничните и горните стени (6 отвора в страничните стени и 2 в горната част)
 • Възможност за разрязване на половина и модулно свързване
 • Ниско тегло,само 8 кг
 • Лесно монтиране
 • Малката височина прави възможно монтирането им при високо ниво на почвени води
 • Редуциране на разходите за стопанисване на дъждовните води
 • Хоризонтален и вертикален дренаж

 

 

EN

Find all needed documents in English and other available languages! Or contact us for further information!

Follow the link

Онлайн магазин

Оторизирани дистрибутори