Дренажна система в жилищна сграда в София

18. октомври 2018

Вложени продукти:

Дренаж: 
  • Pragma гофрирани дренажни тръби
  • Шахти Prakto

Детайли:

Обект: Частна жилищна сграда, София

 


Основите макар и добре хидроизолирани, е желателно да са защитени и от дренажна система. Чрез нея подпочвените води се отвеждат в канализацията и не се допуска водата да се събира около основите и да доведе до пробив в хидроизолацията, което би могло да нанесе щети на цялата сграда.


Двуслойни профилирани дренажни тръби-тип Pragma DR

Дренажната система се състои от тръби с подходящи нарези, в нашия случай това са Pragma тръби с 220⁰ на перфорацията. Те позволяват уловената вода да се отведе в желаната посока. Тръбите се завиват с геотекстил и фракция, които не позволяват на кал и отлагания да запушат отворите на тръбите. Различните клонове се свързват или ревизират чрез шахти тип "PRAKTO". Тези малки шахти дават много възможности за свързване и са изключително лесни за монтиране и обслужване.
Така спазвайки основните изисквания за изграждане на правилна дренажна система ще си осигурите сухи основи.

Двуслойни гофрирани и еднослойни тръби – тип R2 и R3 се препоръчват за дрениране на сгради, магистрали, улици, летища, паркинги, при изграждане на депа за отпадъци и др. Максимална дълбочина на полагане до 6m.

EN

Find all needed documents in English and other available languages! Or contact us for further information!

Follow the link

Онлайн магазин

Оторизирани дистрибутори