Референтни обекти и решения за Вашите инфраструктурни канализационни проекти!

В днешно време защитата на околната среда изисква използването на водонепропускливи отводнителни системи, за да не попадат отпадните води в почвата и за да не я замърсяват, а от друга страна при монтажа на отводнителните системи се изисква използването на материали, които отговарят на екологичните критерии и могат да се рециклират. Полипропиленът и поливинилхлоридът изпълняват и двата критерия. Затова производството на суровини, както и тяхната преработка и финалните продукти, в екологично отношение са безупречни. Те нямат халогенни съединения, нито пък тежки метали и могат напълно да се рециклират.

Отвеждане на отпадъчни води от сграда, имот, предприятие, квартал или цял град

Широка гама тръби и фитинги

Дълъг и безпроблемен експлоатационен живот

Гарантирана водоплътност

Лесен транспорт и монтаж

Широко предназначение

Лесна връзка със съществуващата канализационна мрежа

Нисък разход за инсталиране и поддръжка

Тръбите Pragma в проект за запазване на Помориското солено езеро солено!

Добрата репутация на тръбите Pragma, наред с дългогодишното партньорство със строителя, гарантират успешната рехабилитация на отводнителните канали, което ще запази условията в езерото подходящи за неговите обитатели. 

Отводнителните канали се изграждат между езерото и пътя за с.Каменар

Сигурни инфраструктурни проекти с Pragma!

Прагма е предпочитан продукт за инфраструктурни проекти, при които основно знаение има тяхната изключителна здравина!
Канализационните тръби от полипропилен с диаметър ID800 се оказаха точното решение за реконструкция на колектор в Поморие! 
pragma
pipes

Канлизационна система Pragma-в проект за продължение на софийският околвръстен път!

profos

Канализационна помпена станция в Румъния!

PRO

Пластмасовите канализационни шахти PRO в частен дом!

Канализационна шахта Prakto в домакинството!

  • Конструкция тип LEGO. Всички елементи - съединенията с муфи, тръбите фабрично се оборудват с уплътнителни елементи
  • Системните „канални шахти Пайплайф” се състоят напълно от пластмасови елементи, неподлежащи на корозия, нечупливи и запазващи формата си стабилна
prakto

 всички Продукти за инфраструктура

Sewage

Канал

Potable Water

Вода

Drainage

Дренаж

Stormwater

Атмосферни води

За връзка с нас!

Имате въпроси? Изберете най-удобния начин да се свържем с Вас!

Онлайн магазин

Оторизирани дистрибутори