Тръбите Pragma в проект за запазване на Помориското солено езеро солено!

06. април 2021

В последните години, Поморийското солено езеро събира огромно количество сладководна вода, предимно дъждовна, което води до намаляване на неговата соленост.  Това застрашава биоразнообразието в съществуващата екосистема. Добрата репутация на тръбите Pragma, наред с дългогодишното партньорство със строителя, гарантират успешната рехабилитация на отводнителните канали, което ще запази условията подходящи за неговите обитатели. 

 ЕДИНСТВЕНО ПО РОДА СИ

Поморийското солено езеро е отделено от Черно море чрез пясъчна коса и изкуствена дига. То представлява естествена свръхсолена лагуна, обитавана от специфични растителни и животински видове.  В района на езерото са развити калодобива и солодобива, като пример за това как традиционни човешки дейности се развиват без да застрашават заобикалящото ги биоразнообразие.

През годините, благодарение на дъждовната вода, която се влива в него, солеността на езерото намалява. За да се спре този процес, отводнителни канали в територията между езерето и пътя за с.Каменар, ще  пренасочат повърхностния поток от сладки дъждовни води и ще ги заустят в съществуващ канал.  

Pragma на строителната площадка край Поморийското солено езеро
Pragma на строителната площадка край Поморийското солено езеро
Отводнителните канали се изграждат между езерото и пътя за с.Каменар
Отводнителните канали се изграждат между езерото и пътя за с.Каменар

Обединяване на сили за запазване на природните дадености

Взимайки предвид, че Пайплайф България е доказал се през годините партньор,  строителя „Водоканалстрой-Костови“ ЕООД взима логичното решение - да се довери на безкомпромисно качество и сигурност.

Доставките са изпълнени дори по-рано от договорения срок, което прави възможен монтаж незабавно. Гофрираните канализационни тръби Pragma са предпочитан продукт за изграждане на дренажни инфраструктурни системи, а част от причините за това са:

  • Лесно рязане, разкрояване и монтаж
  • Устойчиви на големи натоварвания, благодарение на гарантирани коравини на пръстена
  • Устойчиви на химикали и абразия
  • Пълен набор от свързващи елементи
  • Възможен монтаж при почти всички атмосферни условия, благодарение на  устойчивостта си на ниски температури 
Лесният монтаж на тръбите Pragma ги правят предпочитан инфраструктурен продукт
Лесният монтаж на тръбите Pragma ги правят предпочитан инфраструктурен продукт

ДЕТАЙЛИ ПРОЕКТ: ИЗГРАЖДАНЕ НА ОТВОДНИТЕЛНИ КАНАЛИ

Продукти

 ID Pragma®

ID Pragma

Ø 600 mm and   Ø1000 mm SN10/SN 12

Строител

 „Водоканалстрой-Костови“ ЕООД

Проектант

„ВиК Инфраструктурно проектиране“ ЕООД

Възложител

Община Поморие

Споделяне:

EN

Find all needed documents in English and other available languages! Or contact us for further information!

Follow the link

Онлайн магазин

Оторизирани дистрибутори