Канализационната помпена станция Profos в Румъния!

23. март 2020

Вложени продукти:

Инфраструктурна канализация: Profos

Дренаж: Stormbox

Детайли:

 

Обект: Жилищна сграда в Букурещ, Румъния

 

 

Пайплайф България с доставка на помпена станция в Букурещ!
Обектът е жилищна сграда, а освен Profos, Пайплайф достави и дренажни блокчета Stormbox.

PROFOS


Модулната канализационна помпена станция за отпадъчни и дренажни води се предлага като краен продукт, готов за директно инсталиране на строителната площадка. PROFOS се предлага в различни диаметри на шахтата/черпателя, подходящи за различни дълбочини на полагане, условия на натоварване, брой и тип помпи и приложения.
Дренажните блокчета STORMBOX са предназначени за стопанисване на дъждовната вода чрез складиране /ретенциониране/ и без налягане разделяне и дренаж в почвата. Дъждовните води, събрани от твърди повърхности, напр. от покриви, улици, паркинги, площади и зелени площи, се отвеждат чрез водосточни тръби и отливни тръби към кладенци с утайник, а след това към дренажни кутии.

EN

Find all needed documents in English and other available languages! Or contact us for further information!

Follow the link

Онлайн магазин

Оторизирани дистрибутори