Надеждна канализация за инфраструктурни обекти в Бургас!

17. септември 2021

Профилираните тръби Прагма с времето са се превърнали в еквивалент на надеждна инфраструктурна канализационна система. Там, където качеството не може да търпи компромис, строителите също не експериментират. За  да се осигури безопасно и сигурно отвеждане на отпадъчните води, системата Прагма с висок клас на натоварване  SN  10, се изпълнява в няколко важни инфраструктурни обекта в обл. Бургас. 

Надеждна канализация ще осигурява комфорта на квартали в с.Равадиново

Днес е особено важно комуналните инсталации да се грижат както за удобството на ежедневието ни, така и за средата, която ни заобикаля. Най-големият плюс при производството на тръби от полипропилен е факта, че то е безотпадно – всички суровини се рециклират на 100 %, като в природата – нито в атмосферата, нито в почвата – се изхвърлят вредни за живите организми вещества!

Този факт, заедно с чисто икономическите предимства на каналзицаионните тръби Pragma, се оказват отново точната комбинация за проект по изграждането на канализационна мрежа за битови отпадъчни води на квартали № 37, 38, 39, 47, 48 и 49 по плана на с. Равадиново и довеждането им до съществуващи ревизионни шахти от изградената вече канализационна мрежа.

За канализацията на улиците се използва системата Pragma с висок клас на натоварване SN10. Докато водата тече безпроблемно и с по-малко утаяване при тръби с гладка вътрешна повърхност, то гофрираните тръби имат по-висока коравина на пръстена. Издържат на голям натиск и затова са подходящи за терени с натоварен трафик и за полагане в дълбочина.

Съгласно проекта, отвеждането на водите е решено чрез изграждане на два главни колектора по двете главни улици и заустваните в тях второстепенни клонове - 7 на брой. Главните колектори отвеждат водата по гравитачен път до съществуващ колектор изграден и въведен в експлоатация по предходен проект. Отпадъчните води на селото се събират в КПС - Равадиново, а от там по напорен тръбопровод, биват тласкани към ПСОВ-Созопол за пречистване. Проекта се финансира от капиталовата програма  на община Созопол, фирмата изпълнител е „Трансстрой ЕКО“  ООД.

Новоизградената канализационна мрежа ще благоустрои района, което ще осигури по-добри условия за разширяването на селото, повишаване на инвестиционния и туристически поток.

Ключова улична артерия осигурява спокоен трафик в Бургас

Отсечката ще изпълнява ролята на входно-изходна пътна връзка между Промишлена зона “Север” и главен път I-6 София-Бургас. Така, осъщественото разширяване на пъната мрежа, ще облекчи трафика към града, осигурявайки в същото време и по-добра транспортна връзка за бизнеса.

Изграждането на пътната отсечка се финансира със средства от държавата с решение на Министерския съвет. Главен изпълнител е „Инфра експерт“ АД.

Има няколко основни причини, заради които строителите залагат на коругираните тръби Pragma на Пайплайф България, между които:

  •  Лесната инсталация, която не зависи от климатичните условия
  •  Ниско тегло
  •  Висока устойчивост на абразия и химически вещества
  •  Лесно присъединяване към гладкостенни системи

Наред с това, инвеститорите и строителите на обекта разчитат на безпроблемни и навременни доставки, както и на консултация с екипа на Пайплайф, на всеки етап от проекта! Доброто сътрудничество гарантира гладкото и безпорблемно завършване на обекта, без  разходи за допълнителна работна ръка или строителна техника.

Споделяне:

EN

Find all needed documents in English and other available languages! Or contact us for further information!

Follow the link

Онлайн магазин

Оторизирани дистрибутори