Сигурни с Pragma!

13. януари 2019

Вложени продукти:

Инфраструктурна канализация: Pragma тръби

Детайли:

 

Обект: Реконструкция на довеждащ колектор на пречиствателна станция, гр.Поморие

pragma
pragma

Пайплайф България достави тръби Pragma по проект за реконструкция на довеждащ колектор на пречиствателна станция в гр.Поморие. Поради плиткото полагане, тръбите с по-висока коравина на пръстена, съответно  SN12 и SN16.

PRAGMA


PRAGMA е канализационна система от полипропилен, произвеждана само от първична нерециклирана суровина, която гарантира запазване на експлотационните показатели за минимум 50 години. Същевременно, тези показатели са едни от най-отговорните за правилното функциониране на инсталацията:
- Коравина – минималната коравина е SN10, тя спомага за това тръбите да издържат на натиска на почвата, особено когато са на голяма дълбочина или има трафик на тежки превозни средства на повърхността. При необходимост PRAGMA се произвежда и с коравина SN16.
- Еластичност – PRAGMA издържа на минимум 30% деформация на тръбата при смачкване като след това възстановява формата на напречното сечение без да има поражения върху тръбата. Това е важно, когато в процеса на строителството преди още да са положени финалните слоеве фракции и асфалт върху заровените тръби преминават тежки машини, които осъществяват динамично натоварване на почвата и от там също и на тръбите.
- Водоплътност – PRAGMA има изключителна водоплътност благодарение на специалните гумени уплътнения, както и на усилените муфи, което се постига с оребряване или стъклопластова лента. Това не позволява муфата да се разширява с течение на времето под натиска на гуменото уплътнение и водоплътността се запазва много повече отколкото е гаранционния срок на системата. PRAGMA има също и система за двойно заключване на муфата, когато се полага в по-специфични и неустойчиви почви.

 

Онлайн магазин

Оторизирани дистрибутори