PRAGMA тръбите на Пайплайф–отново на най-отговорните обекти!

01. април 2020

Вложени продукти:

Инфраструктурна канализация: Pragma тръби

Детайли:

 

Обект: Продължение на Южна дъга на Околвръстен път гр. София

Строител: ГБС АД

Пайплайф България отново е доставчик на канализационните тръби за продължението на Южната дъга на Софийския околовръстен път. Както и преди 10 години строителите от ГБС АД избраха продукта PRAGMA, който има едни от най-високите технически характеристики за този клас тръбни системи.

PRAGMA


PRAGMA е канализационна система от полипропилен, произвеждана само от първична нерециклирана суровина, която гарантира запазване на експлотационните показатели за минимум 50 години. Същевременно, тези показатели са едни от най-отговорните за правилното функциониране на инсталацията:
- Коравина – минималната коравина е SN10, тя спомага за това тръбите да издържат на натиска на почвата, особено когато са на голяма дълбочина или има трафик на тежки превозни средства на повърхността. При необходимост PRAGMA се произвежда и с коравина SN16.
- Еластичност – PRAGMA издържа на минимум 30% деформация на тръбата при смачкване като след това възстановява формата на напречното сечение без да има поражения върху тръбата. Това е важно, когато в процеса на строителството преди още да са положени финалните слоеве фракции и асфалт върху заровените тръби преминават тежки машини, които осъществяват динамично натоварване на почвата и от там също и на тръбите.
- Водоплътност – PRAGMA има изключителна водоплътност благодарение на специалните гумени уплътнения, както и на усилените муфи, което се постига с оребряване или стъклопластова лента. Това не позволява муфата да се разширява с течение на времето под натиска на гуменото уплътнение и водоплътността се запазва много повече отколкото е гаранционния срок на системата. PRAGMA има също и система за двойно заключване на муфата, когато се полага в по-специфични и неустойчиви почви.

Всичко това допринася за дългия живот на канализацията и най-малкото спестява периодичните изкопни дейности по отстраняване на аварии вследствие на смачване на тръбата или течове - неща, които предизвикват слягане на почвата и повърхностната настилка – важен фактор за това да имаме по-хубави пътища!

EN

Find all needed documents in English and other available languages! Or contact us for further information!

Follow the link

Онлайн магазин

Оторизирани дистрибутори