НАТОВАРЕНИЯТ ТРАФИК НА ГРАДСКАТА СРЕДА ИЗИСКВА УСТОЙЧИВИ РЕШЕНИЯ

13. юли 2021

С тръби Pragma се извършва реконструкцията ни канализацията по улица „Климент Охридски“ в Бургас. 

Реконструкцията е част от програмата на Община Бургас за ремонт на улици в града. Главен изпълнител е фирма „Среги“ООД. След като приключи изграждането на отводняване, Общината ще продължи реконструкцията чрез изграждане на ново улично покритие, тротоари и озеленяване.

ВИСОКАТА КОРАВИНА НА ПРЪСТЕНА ГАРАНТИРА ВИСОКА УСТОЙЧИВОСТ НА СТАТИЧНИ И ДИНАМИЧНИ НАТОВАРВАНИЯ

 

Тръбните системи Pragma се отличават със своята специфична структура, изградена от вътрешен гладък слой и профилиран външен слой. Тази структура позволява с минимален разход на суровина, съответно ниско тегло, да се постигне висока напречна коравина на пръстена.

За реконструкцията на ул. “Климент Охридски“, строителят „Среги“ ООД, избира канализационни тръби Pragma с коравина на пръстена SN10. Отговаряйки на международните и национални стандарти, те ще осигуряват  дълъг и безпроблемен експлатационен живот на канализационната мрежа. В същото време, избора за „Среги“ ООД е улеснен и от факта, че продукта е лесен за монтаж, предвид ниското тегло и широка гама фасонни части.

 

Споделяне:

EN

Find all needed documents in English and other available languages! Or contact us for further information!

Follow the link

Онлайн магазин

Оторизирани дистрибутори