Водоснабдителната мрежа на с.Съединение с напорни тръби на Пайплайф

12. април 2016

Вложени продукти:

Напорен водопровод: РЕ 100 Aqualife

 

Детайли:

Обект: Водоснабдителна мрежа с.Съединние

Инвеститор: Община Сунгурларе
Изпълнител: "Стройкомерс ТТ"; "Водстрой-ВТ" и "БАРС АД"

 

Пайплайф България завърши проект в Община Сунгурларе- изграждане на водоснабдителна мрежа на с.Съединение. В проекта са заложени тръби за напорен водопровод на Пайплайф България.

Изпълнители на проекта са  „Стройкомерс ТТ“, „Водстрой-ВТ“ и „БАРС АД“.

PE100RC Aqualine

С доказаната си висока устойчивост на пукнатини при удар, тръбите от PE100 RC са специално пригодени към засилените изисквания при полагане. 
Тръбите Aqualine RC се произвеждат съгласно изискванията на стандарт БДС EN 12201и притежават Знак за качество на Българската асоциация по водите /БАВ/ .
 
 

Начин на полагане:

  • Изкопно полагане без пясъчна подложка
  • Pipe Relining -  процес, при който в съществуваща тръба се прокарва нова тръба. Светлото сечение на съществуващата тръба е по-голямо от външния диаметър на новата тръба.
  • Полагане с плуг-машина /фреза
  • Безтраншейно полагане с хоризонтално мокро пробиване (с промивна течност - суспензия от вода и бентонит)
  • Pipe Bursting  - полагане на нови тръби в стари тръби с по-малък диаметър, посредством разбиване на съществуващите тръби

EN

Find all needed documents in English and other available languages! Or contact us for further information!

Follow the link

Онлайн магазин

Оторизирани дистрибутори