Решение за управление на атмосферни води тип RAINEO

Какво представлява Raineo?

 
 
 • Децентрализирана система
 • Отводнителна система, за управление, контролиране и регулиране на атмосферните води чрез отделни елементи и процеси, изграждащи системата. Това включва: воронки, оттоци, линейни отводнители, канализационни тръби, ревизионни шахти, пречиствателни съоръжения (каломаслозадържател), контролни уреди, ретензионен обем от полипропиленови блокчета Stormbox.
 • Цялостно решение следващо цикъла на атмосферните води в природата.
Stormwater
Pipelife Storm Water Open

Какви са отделните процеси в системата Raineo?

 • Улавяне на атмосферните води
 • Транспортиране и разпределяне на атмосферни води
 • Пречистване на атмосферни води
 • Мониторинг и контрол на пречистените атмосферни води
 • Инфилтрация на атмосферни води в почвата
 • Задържане/съхранение на атмосферни води
 • Регулирано изпускане на задържаните атмосферни води

Какви проблеми решава Raineo?

 • Предпазва от наводнения в урбанизираните площи и територии.
 • Намалява диаметрите на канализационните тръбите и обемите в ПСОВ - намалява инвестициите и експлоатационните разходи.
 • Намалява на въздействието върху околната среда на езера, реки и водоеми.
 • Позволява задържане на големи водни обеми.
 • Възобновява, поддържа и опреснява подпочвените води.
 • Пречиства атмосферните води преди заустването им в повърхностни води или инфилтрация към почвата.
 • Контролира и регулира оттока на атмосферните води.
 • Има голяма ефективност и дълъг експлоатационен живот.

Приложение

Приложенията са гъвкави и могат да бъдат реализирани в рамките на различните видове градоустройствени решения и в различни мащаби. Доброто планиране и дизайн ще гарантира успешни резултати. Приложенията включват:

 • За безнапорно/гравитачно управление и регулиране на атмосферните води.
 • Условно чистата или пречистена предварително атмосферна вода да бъде използвана за инфилтриране към почвата или задържане/съхранение.
 • Контролирано изпускане към съществуващи или нови канализационни мрежи или приемници.
 • Съхранената атмосферна вода да може да бъде използвана за повторна употреба - напояване, пожарогасене и др.
 • Място на приложение – складови бази, паркинги, летища, пристанища, градски паркове, спортни съоръжения (стадиони и голф игрища), търговски или индустриални паркове, съществуващи жилищни сгради  и имотите около тях и др.

 

PLK-Zestaw pomiarowy Smart Raineo

Измервателен уред Raineo

двоен инфилтрометър

Двоен инфилтрометър-уред за определяне скорост на инфилтрация към почвата

Stormbox cover

Споделяне:

За връзка с нас!

Имате въпроси? Изберете най-удобния начин да се свържем с Вас!

Онлайн магазин

Оторизирани дистрибутори