Решение за управление на атмосферни води тип RAINEO

Какво представлява Raineo?

 
 
 • Децентрализирана система
 • Отводнителна система, за управление, контролиране и регулиране на атмосферните води чрез отделни елементи и процеси, изграждащи системата. Това включва: воронки, оттоци, линейни отводнители, канализационни тръби, ревизионни шахти, пречиствателни съоръжения (каломаслозадържател), контролни уреди, ретензионен обем от полипропиленови блокчета Stormbox.
 • Цялостно решение следващо цикъла на атмосферните води в природата.
Stormwater
Pipelife Storm Water Open

Какви са отделните процеси в системата Raineo?

 • Улавяне на атмосферните води
 • Транспортиране и разпределяне на атмосферни води
 • Пречистване на атмосферни води
 • Мониторинг и контрол на пречистените атмосферни води
 • Инфилтрация на атмосферни води в почвата
 • Задържане/съхранение на атмосферни води
 • Регулирано изпускане на задържаните атмосферни води

Какви проблеми решава Raineo?

 • Предпазва от наводнения в урбанизираните площи и територии.
 • Намалява диаметрите на канализационните тръбите и обемите в ПСОВ - намалява инвестициите и експлоатационните разходи.
 • Намалява на въздействието върху околната среда на езера, реки и водоеми.
 • Позволява задържане на големи водни обеми.
 • Възобновява, поддържа и опреснява подпочвените води.
 • Пречиства атмосферните води преди заустването им в повърхностни води или инфилтрация към почвата.
 • Контролира и регулира оттока на атмосферните води.
 • Има голяма ефективност и дълъг експлоатационен живот.

Приложение

Приложенията са гъвкави и могат да бъдат реализирани в рамките на различните видове градоустройствени решения и в различни мащаби. Доброто планиране и дизайн ще гарантира успешни резултати. Приложенията включват:

 • За безнапорно/гравитачно управление и регулиране на атмосферните води.
 • Условно чистата или пречистена предварително атмосферна вода да бъде използвана за инфилтриране към почвата или задържане/съхранение.
 • Контролирано изпускане към съществуващи или нови канализационни мрежи или приемници.
 • Съхранената атмосферна вода да може да бъде използвана за повторна употреба - напояване, пожарогасене и др.
 • Място на приложение – складови бази, паркинги, летища, пристанища, градски паркове, спортни съоръжения (стадиони и голф игрища), търговски или индустриални паркове, съществуващи жилищни сгради  и имотите около тях и др.

 

PLK-Zestaw pomiarowy Smart Raineo

Измервателен уред Raineo

double infiltrometer

Двоен инфилтрометър-уред за определяне скорост на инфилтрация към почвата

Stormbox cover

Споделяне:

ЗА ВРЪЗКА С НАС!

Имате въпроси? Изберете най-удобния начин да се свържем с Вас!

Оставете телефонен номер!

Оставете телефонен номер!
Оставете имейл адрес!

EN

Find all needed documents in English and other available languages! Or contact us for further information!

Follow the link

Онлайн магазин

Оторизирани дистрибутори

За контакт

Изберете подходящия начин да се свържем с Вас, за да получите информацията, която Ви е необходима!

Оставете телефонен номер!

Ще се свържем с Вас по телефона, отбелязан във формата!
Ще се свържем с Вас по имейла, отбелязан във формата!