Всяка капка се брои: бъдещето на напояването в селското стопанство

Водата е природен ресурс, който трябва да бъде достъпен за всички. Въпреки това, с нарастването на населението, увеличаването на икономическата активност и изменението на климата, ние вече не можем да си позволим да експлоатираме прекомерно нашите източници на прясна вода — вместо това трябва да се разработят и внедрят нови, устойчиви практики. 

Large greenhouse with cucumber plants | Pipelife

ДИЛЕМАТА С ВОДАТА: МОЖЕМ ЛИ ДА ИЗПОЛЗВАМЕ ПО-МАЛКО, КАТО ОТГЛЕЖДАМЕ ПОВЕЧЕ?

Според Европейската агенция по околна среда, селскостопанския сектор е отговорен за 24% от водоотнемането в Европейския съюз.  А от друга страна, глобалното търсене на селскостопански продукти нараства бързо и се очаква да нарасне с 15% още до 2028 г. В същото време възобновяемите водни ресурси в ЕС намаляват. Прогнозите показват, че е възможно да се спестят до 43% от обема на водата чрез преминаване към по-ефективни напоителни системи и практики за повторно използване на пречистени отпадъчни води и отглеждане на устойчиви на суша култури.

КАК МОЖЕМ ДА НАПРАВИМ ЗЕМЕДЕЛИЕТО ПО-УСТОЙЧИВО?

Константинос Акританакис, ръководител на проекти за научноизследователска дейност за решения за напояване в Pipelife, обяснява: „В страни като Сърбия, Гърция, България и други, които са уязвими от недостиг на вода, водата все още е достъпна. В момента е много по-евтино да се пробие кладенец, отколкото да се инвестира в система за повторно използване на водата. Ето защо фермерите предпочитат да правят ондажи или да използват друг близък водоизточник, което би довело до минимални разходи.“

От години Pipelife разработва и популяризира решения, които намаляват потреблението на вода, като пречистване на отпадъчни води, микронапояване и събиране на дъждовна вода. Продължават изследванията за това как тези решения могат да бъдат комбинирани и адаптирани за селското стопанство, като същевременно се минимизират разходите за фермерите. По-широкото използване на събрана дъждовна вода е една от възможностите, особено в региони, където периоди на интензивни валежи са последвани от периоди на суша.

 

ИНИЦИАТИВИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО И управленияето на ВОДния ресурс: ОЧАКВАНИ ПРОМЕНИ

„Ситуацията ще се промени. Водата ще бъде по-скъпа от днес,  сондажите също ще поскъпнат, т.к. пластовете с подпочвени води потъват всяка година. Също така ще поскъпнат помпите за кладенци и оборудването. Следователно, инвестирането в системи за повторно използване на водата ще стане по-привлекателно“, казва Душан Янкович, мениджър бизнес развитие на Pipelife за напоителни системи.

„Можем да създадем решения, които се грижат за дренажа на полето, събирането на дъждовна вода и повторното използване на водата в комбинация с водоспестяващи прецизни методи за напояване. Също така, за оранжерии, ние можем да проектираме покривни системи за събиране на дъждовна вода, насочвайки излишната вода към подземна система за съхранение на вода за по-късна употреба. Нашите изчисления сочат, че по този начин би било възможно да спестим до 50% от водата, необходима за напояване,” коментира Акританакис.

ЗА ВРЪЗКА С НАС!

Имате въпроси? Изберете най-удобния начин да се свържем с Вас!

Оставете телефонен номер!

Оставете телефонен номер!
Оставете имейл адрес!

EN

Find all needed documents in English and other available languages! Or contact us for further information!

Follow the link

Онлайн магазин

Оторизирани дистрибутори

За контакт

Изберете подходящия начин да се свържем с Вас, за да получите информацията, която Ви е необходима!

Оставете телефонен номер!

Ще се свържем с Вас по телефона, отбелязан във формата!
Ще се свържем с Вас по имейла, отбелязан във формата!