Презентации в КИИП и работа в обща посока!

При засилен интерес и спазване на ограниченията за 30% заетост на залата протекоха серията презентации при проектанти в София!

11. октомври 2021

С любезното съдействие на КИИП, продуктовите мениджъри на Пайплайф България – Емил Щиплиев и Иван Цанов, успяха да опреснят информацията за вътрешносградни и инфраструктурни решения! Презентациите протекоха в два последователни дни, за да дадат възможност на повече специалисти да се включат, предвид рестрикциите за заетост на залата, с оглед спазването на ограниченията срещу разпространението на COVID-19 по нареждане на РЗИ. Системите бяха разделени в два модула, обхващйки всички доказали се, но също и иновативни допълнения в гамата решения на Пайплайф.

Модерното решение за редуциране на шума

MASTER 3 PLUS е напълно нова, преработена система от трислойни тръби и фитинги, която отговаря на всички изисквания и доказано най-тихата на пазара! Фитингите са с увеличена дебелина на стената, което гарантира изолационните им качества. Тръбите се предлагат в различни дължини, осигурявайки бърз и лесен монтаж!

контрол върху наводнения и замърсяване

Системата за вакуумно отводняване на покриви не само изисква по-малка инвестиция, но е и по-ефективна от гравитачното отвеждане на водата.  Тя изисква по-малък брой воронки и крепежни елементи, както и по-малка обща дължина на тръбите,  което гарантира бърза инсталация и безпроблемен и дълъг експлоатационен живот! Друго основно предимство, което осигурява системата е повече свободно пространство във вътрешността на сградата!

Сигурна инфраструктурна канализация и устойчиво управление на атмосферните води

Използването на пластмаси, както при тръбите, така и при шахтите има значителни практически и икономически предимства. Можем да отбележим най-вече ниското тегло и като следствие от това по-лесния транспорт и монтаж, отличната устойчивост на корозия и абразивност, високата износоустойчивост, а също и трайната непроницаемост. Всичко това води до ниски разходи през цялото време на експлоатацията им. Пластмасовите шахти и тяхната гарантирана хермитичност, здравина и ниско тегло ги прави подходящи за изграждането на една завършена канализационна система с дълъг и безпроблемен експлоатационен живот. 

Част от цялостната канализационна система от тръби, фитинги, шахти и съоръжения е и канализационната система Pragma, която разолага с пълен набор от свързващи елементи. Докато водата тече безпроблемно и с по-малко утаяване при тръби с гладка вътрешна повърхност, то гофрираните тръби имат по-висока коравина на пръстена. Издържат на голям натиск и затова са подходящи за терени с натоварен трафик и за полагане в дълбочина. 

Представената като изцяло завършен продукт дъждоприемна шахта на Паплайф България допълва канализационните и дренажни решения. Лесната промяна на височината и изходи според проектните изисквания са само няколко от основните предимства на този продукт. Листоуловителят и коша за кал предпазват канализационната система от затлачване, като правят това решение устойчиво и ефективно в  опитите да се изразходва разумно  водния ресурс.

 А неизменна част от решенията за запазване на водния ресурс чрез ефективно отвеждане, съхранение и изпускане на дъждовната вода е системата Raineo. С непредсказуемото време, интензивните дъждове и въздействието на глобалното затопляне, системите за управление на атмосферните води са се превърнали в необходимост.  Raineo олицетворява пътя на една „капка“от попадането й в урбанизираните площи и територии до връщането и в атмосферата - чрез изпарение или инфилтрация към почвата или заустването й в повърхностни води.

 

МОДУЛНА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ЕФЕКТИВНО И УСТОЙЧИВО УЧАСТИЕ В ПРИРОДНИЯ КРЪГОВРАТ

 

Необходимостта от запазването на екологичното равновесие в природата изисква намаляването на замърсителите в повърхностните и подпочвените води. Нашите решения намаляват замърсяването и ефективно пречистват отпадъчните води, когато това не е възможно чрез обществените специализирани пречиствателни съоръжения! 

 Системите ECOBOX изискват една първоначална инвестиция, но разходите за почистване и поддръжка са минимални. Съответстват на нормативните изисквания и биват безпроблемно приети от басейнова дирекция! Степента на пречистване на битовите води отговаря на българските и европейски стандарти в такава степен, че пречистената вода съвсем спокойно се използва за напояване.

С пречистването на отпадъчните води не се пестят само средства и така ценния воден ресурс, но се свежда до минимум и отпечтъка на човешката ръка върху околната среда! 

Споделяне:

EN

Find all needed documents in English and other available languages! Or contact us for further information!

Follow the link

Онлайн магазин

Оторизирани дистрибутори