ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ И ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ

24. ноември 2022

Засушаванията са неразделна част от климатичните особености, оказващи значително неблагоприятно въздействие върху земеделското производство. Тази тенденция ще запази характера си и ще стане обичайно климатично явление, което поставя напояването като основен фактор за осигуряване на устойчиво и сигурно развитие. Модерните системи за напояване и фертигация увеличават добивите дори когато става дума за взискателни култури и предизвикателни полеви условия.  

Pipelife round drip pipe

Една от най-съществените отрицателни последици от изменението на климатичните особености е в посока засушаване и се отразява върху развитието на земеделските култури в две посоки:

- намаляване на добивите и влошаване на качеството на продукцията поради недостиг на  влага в почвата по време на вегетация;

- намаляване на валежите, което довежда до рязкото спадане на водните ресурси и ограничава възможностите за поливане на замеделските култури.

Това налага прокарването на адапционни мерки, свързани с усъвършенстване на наличните поливни технологии и съобразяването им  с новите потребности на напояваните култури.

Какво предлагат модерните системи за НАПОЯВАНЕ?

Капковото напояване днес се счита за един от най-пестящите вода и хранителни вещества методи в селското стопанство и се прилага широко в овощните градини. Проучванията показват, че за плодове и зеленчуци капковото напояване може да спести 17-43% вода в сравнение с други методи.

С подходяща настройка за капково напояване всяко растение получава точното количество тор и вода, за да процъфтява. Освен това, водата се добавя само в кореновата зона на растението; по този начин няма допълнителни загуби при евапотранспирация.

Комбинирането на капково напояване с модерни системи за наблюдение и контрол, дава възможност за много прецизно дозиране на водата, като същевременно намалява труда и създава повече гъвкавост за фермера. Операторът може да регулира количеството вода и продължителността на напояване дистанционно, тъй като системата може да отваря или затваря вентили индивидуално. 

Irrigation system with pipes on lettuce green salad fields in hot climate, Lazio, Italy; Shutterstock ID 1845285727; purchase_order: -; job: -; client: -; other: -

ЦЯЛОСТНО РЕШЕНИЕ ЗА НАПОЯВАНЕ

Разполагайки с PIPELIFE като надежден партньор, земеделските производители могат да разчитат на възможно най-добрата консултация, подкрепа и цялостна услуга-от концепцията до инсталацията.

Специалистите на Pipelife съобразяват цялата система за напояване към специфичните изисквания и условия на земята и културата.  А след като напоителната инсталация бъде въведена в експлоатация, Pipelife ще осигури поддръжка и гаранция за резервни части за 24 месеца, за да осигури безупречна работа и оптимални условия за процъфтяване.

ЗА ВРЪЗКА С НАС!

Имате въпроси? Изберете най-удобния начин да се свържем с Вас!

Оставете телефонен номер!

Оставете телефонен номер!
Оставете имейл адрес!

EN

Find all needed documents in English and other available languages! Or contact us for further information!

Follow the link

Онлайн магазин

Оторизирани дистрибутори

За контакт

Изберете подходящия начин да се свържем с Вас, за да получите информацията, която Ви е необходима!

Оставете телефонен номер!

Ще се свържем с Вас по телефона, отбелязан във формата!
Ще се свържем с Вас по имейла, отбелязан във формата!