PIPELIFE INDUSTRYLIFE Индустриално подово отопление!

26. април 2020

   Индустриалните сгради, също като почти всички други видове сгради, се нуждаят от отопление. Пред инвеститорите и инженерите все по-често стои въпроса как да осигурят ефективно и икономично отопление, като това не е за сметка на комфорта или функционалността на помещенията.
   На пазара се предлагат много и различни по подход решения, но всички те малко или много имат недостатъци и ограничения, които в крайна сметка ги правят неустойчиви на проверката на времето. При индустриалното стоителство комфорта и енергоефактивността не винаги са били водещи, затова и често са избирани отоплителни системи, които не са твърде удачни, но пък за сметка на това енергоемки.
     С развитието на технологиите в областта на нискоенергийните сгради, все повече проектанти и инвеститори започнаха да преоткриват една хилядолетна технология, която по същността си не се е променила от времето на древен Рим. Това е водното подово отопление. Ползите от този тип на разпределение и отдаване на топлинната енергия са безпорни и вече добре познати, но главно при жилищното строителство, където комфорта на обитателите е приоритет. Разбира се, тези ползи, като енергоефективност, висок комфорт, равномерно разпределение на топлината, зониране на помещанията и много други, не останаха незабелазани. Затова и сега, все повече индустриални сгради се проектират и изграждат със системи за подово отопление. Освен че инвестицията е икономически много добре обоснована, инвеститора получава възможност да разполага изцяло с помещенията си, като може да разполага оборудването там, където е нужно. Освен това чрез интелигентно управление, може да се обособят зони в едно помещение с по-висока и по-ниска температура според нуждите, което води до намаляване на разходите. Всички тръби са скрити в пода и работят с топла вода, което ги прави пожаро и аварийно безопасни. На практика не се нуждаят от поддръжка и имат дълъг експлоатационен живот. Друга голяма полза от този тип отопление е, че няма движение на топъл въздух тоест конвекция, което значително намалява запрашеността на помещенията и прави средата много по-здравословна за хората, които я ползват а и е по-лесно за почистване.
      Този тип инсталации таботят при ниски температури, което означава че топлоизточника може да бъде от новите технологични термопомпи или високоефективни пелетни и газови котли. Разбира се, слънчевите панели могат да помогнат, както и всички други достижения на модерната технология.
       Къде може да се използва такъв тип отопление?! На практика навсякъде, например производствени халета, фабрики, логистични бази, складове, авто и железопътни гари, летища, офис сгради с големи общи помещения, конгресни и бизнес сгради, търговски центрове, спортни зали, кол центрове, автомивки, хангари, депа и всички други, където имате големи открити помещения.
Пайплайф предлага на своите клиенти пълно техническо проектиране, както и изпълнение на инсталацията от доверени инсталатори. Така се гарантира безупречно качество и доволни клиенти.

 Вижте повече за системата за индустриално подово отопление на Пайпалйф-Pipelife Industrylife.

Shot of two warehouse workers talking together over a clipboard inside of a large warehouse
Young male worker lowering a pallet with boxes. Forklift driver working in a warehouse.
thumbnail.jpg

Онлайн магазин

Оторизирани дистрибутори