Сигурен водопровод за бъдещите поколения с Русе!

24. юни 2022

Когато става въпрос за общности и техния начин на живот, грижата за основните нужди идва на първо място. Ето защо, като едно от тези основни условия за съществуването на здрави общности, питейна вода е тема, по която кипи усилена работа в Русе. Проектът за реконструкция на водопроводната мрежа в кв.“Долапите“ и кв.“Средна кула“ протича безпроблемно, с подкрепата на лесните за монтаж инфраструктурни продукти на Пайплайф България.   

PE100RC on site

Бавно преминаване към безопасни и здравословни водопроводни линии

Русе е най-големият български град на река Дунав и значим транспортен, логистичен, бизнес и културен център в Северна България. Преди двадесет и три века, древно тракийско пристанище поставя началото на града. Град Русе е на първо място в много аспекти на българската икономика и културен живот в миналото. Според доклади на ЕС обаче, той е от градовете в България, които допринасят за репутацията на страната като една от петте в ЕС, които губят най-много водни ресурси поради течове по водопроводната мрежа.

Съществуващият водопровод в Русе се състои от етернитови тръби, монтирани през 60-те години на 20 век. Евтиното за времето си решение заема относително голям дял и създава изключително трудна ситуация за поддържащите фирми. Тези водопроводи са напълно дискредитирани и са една от основните причини за загуби на вода поради чести аварии. Освен това, вече е известно, че азбеста има канцерогенни свойства, което излага на риск здравето на общностите, обслужвани от такива тръбопроводи. В момента останалите азбестови водопроводи в Русе, както и в други български градове, се подменят постепенно, като се гарантира, че новите мрежи напълно отговарят на изискванията от директивите на ЕС.

Основни изпълнители по този проект за реконструкция на тръбопроводите в двата русенски квартала са „Пътстрой-Варна” ЕООД и „Северни води” ООД гр. Бургас. Проектантската работа се извършва от „Доми-97” ЕООД. Финансирането на проекта е от Кохезионния фонд на ЕС, националния бюджет за „Оперативна програма Околна среда 2014-2020 г.“ и подкрепата на „ВиК“ ООД-Русе. Техният избор на PE100RC тръби на Пайплайф България е направен не само защото продукта отговаря напълно на изискванията на проекта, но и поради отличното сътрудничество и осъществените бързи доставки в миналото.

Изграждане на устойчиви тръбопроводи за бъдещи поколения

Благосъстоянието на общността в тези два жилищни квартала е компроментирано, тъй като старият водопровод не отговаря на съвременните изисквания за безопасни и здрави тръбопроводи. Освен това, безбройните  ремонти на различни участъци затрудняват ВиК оператора в осигуряване на поддръжката. Ето защо, за да се осигури безпроблемен експлоатационен живот на инсталациите, на обекта са доставени полиетиленови тръби с висока плътност на Пайплайф България. Номиналният диаметър на тръбите е 400.

Компактната, но гъвкава тръбна система, изработена изцяло от PE 100 RC, показва изключително висока устойчивост срещу бавно напукване и високоточково натоварване. В редките случаи на  образуване на пукнатина на повърхността на тръбата, тя се развива далеч по-бавно в сравнение с тръбите от други материали.

Освен това HDPE RC тръбите на Pipelife имат експлоатационен живот от най-малко 100 години и напълно отговарят на националните, както и на международните стандарти. Изключителната дълготрайност на PE 100 RC е потвърдена в проучване, проведено от TEPPFA (Европейската асоциация за пластмасови тръби и фитинги).

Обновената мрежа не само спомага за намаляване на загубите на вода в града, но и осигурява достъп до чиста питейна вода в кварталите на Русе. Това означава, че настоящите, както и бъдещите поколения, ще се възползват от устойчиво и сигурно ежедневие.

Споделяне:

ЗА ВРЪЗКА С НАС!

Имате въпроси? Изберете най-удобния начин да се свържем с Вас!

Оставете телефонен номер!

Оставете телефонен номер!
Оставете имейл адрес!

EN

Find all needed documents in English and other available languages! Or contact us for further information!

Follow the link

Онлайн магазин

Оторизирани дистрибутори

За контакт

Изберете подходящия начин да се свържем с Вас, за да получите информацията, която Ви е необходима!

Оставете телефонен номер!

Ще се свържем с Вас по телефона, отбелязан във формата!
Ще се свържем с Вас по имейла, отбелязан във формата!