СЕПТИЧНАТА ЯМА ИМА АЛТЕРНАТИВА: ПО-ЧИСТА, ПО-УСТОЙЧИВА, ПО-ДОБРА!

Идеята за пречиствателна станция в началото на своето съществуване, е насочена към пречистване на отпадъчните води на цели общини. Пайплайф свежда това решение до по-малък и компактен обхват на действие-обособени комплекси от сгради, дори и индивидуални къщи.

26. май 2021

Там, където включването в публичната система за отвеждане на отпадъчни води не е възможно или пък заустването им е възможно в дерета и реки, модулните пречиствателни станции са идеално решение.

В покрайнините на София, в нашата едофамилна къща, площадковите инсталации напредват и в тях съвсем логично е включена модулна пречиствателна станция от Пайплайф България! Като част от канализационната система на сградата, осигурена също от Пайплайф, тя е свързана и монтирана безпроблемно и бързо!

„Нямаме проблем с монтажа и свързването! Монтажният план се изготвя от  Пайплайф, така че поставянето на модулите беше лесно. Свързващите елементи също са от тях( Пайплайф), така че да няма пропуск в качеството.“, разказва инсталатора, описвайки основните моменти от монтажа на пречиствателната станция. 

Защо да изберем ECOBOX, а не „водоплътен” (септичен) бетонов резервоар?

Водоплътният резервоар изисква ниска първоначална инвестиция, но в зависимост от разположението на обекта и близостта му до урбанизирани места разходите по периодичното (между 20 и 30 пъти годишно) почистване на септичните ями варират значително. Системите ECOBOX изискват една първоначална инвестиция, но разходите за почистване и поддръжка са минимални. Съответстват на нормативните изисквания и биват безпроблемно приети от басейнова дирекция!

МОДУЛНА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ЕФЕКТИВНО И УСТОЙЧИВО УЧАСТИЕ В ПРИРОДНИЯ КРЪГОВРАТ

Степента на пречистване на битовите води отговаря на българските и европейски стандарти в такава степен, че пречистената вода съвсем спокойно се използва за напояване на тревните площи около къщата. Това е голямо приемущество, което собствениците на комплекси или къщи с дворни пространства оценяват високо. С пречистването на отпадъчните води не се пестят само средства и така ценния воден ресурс, но се свежда до минимум и отпечтъка на човешката ръка върху околната среда. Нашата еднофамилна къща също разполага с дворно пространство, а въпроса с поливането е намерил своето решение:

Фактът, че мога да използвам пречистената вода за поливане на зелените площи, за мен е огромен плюс. Защото освен удобството на къщата, отдихът сред зеленината на двора е другото нещо, което събира заедно семейството“, споделя инвеститора.

Процес, взаимстван от приодата

Технологиятана е проста, без механични части и помпи, тъй като по-простичките неща се обслужват и експлоатират по-лесно, но в същото време е много ефективна.

Най-общо казано, процесът на пречистване е взаимстван от природата – утаяване в даден воден басейн (езеро), след което водата тръгва по поточета където се аерира минавайки през камачета и т.н. Принципът е същия но се използват по-малки съдове (резервоари), тръбни връзки и аериращи системи.

 Необходимостта от запазването на екологичното равновесие в природата изисква намаляването на замърсителите в повърхностните и подпочвените води. Нашите „умни“ решения намаляват замърсяването и ефективно пречистват отпадъчните води, когато това не е възможно чрез обществените специализирани пречиствателни съоръжения! 

Споделяне:

Онлайн магазин

Оторизирани дистрибутори