Нашето решение за пречистване в бензиностанция на Лукойл

17. юни 2011

Вложени продукти:

Пречистване:OILBOX

Детайли:


Обект:
Бензиностанция, Бургас

Инвеститор: Бултренсойл ООД

Изпълнител: Торкрет-ВС ООД

 

 

 


За пореден път Пайплайф доказа, че има решение за всеки проблем, касаещ пречистването на отпадните води.
За нуждите на бензиностанция в кв.Меден Рудник, Бургас, беше положен маслоуловител тип OILBOX-NS15-T.

Маслоуловител Oilbox

Отделянето на нефтопродуктите (бензин, нафта, масла, керосин и други), съдържащи се в отпадните  води  се осъществява в сепаратори за отделянето на течности с по-малка плътност от водата или разтворени в нея, наречени маслоуловители.

Маслоуловителите предотвратяват:

  • замърсяване на отпадните води
  • запушванията на порите на почвата и нарушената обмяна на въздух.
  • нарушаването на само пречистващите процеси във водоприемника.
  • дават възможност за повторно използване на водите-рециркулация (автомивки).Онлайн магазин

Оторизирани дистрибутори