Решенията за пречистване на Пайплайф във варненски търговски център

20. февруари 2020

Вложени продукти:

Пречистване:OILBOX

Детайли:


Обект:
Търговски център, Варна

 

 

Пайплайф България достави два маслоуловителя тип OILBOX в един от варненските търговски центрове.

OILBOX

OILBOX се използват там, където високата концентрация на масла и нефтопродукти не позволява директното им заустване в селищната канализационна мрежа или в съществуващ водоприемник - гаражи, автосервизи, автомивки, бензиностанции, производствени цехове, пътища и паркинги.

Маслоуловителите намират приложение при:

  • гаражи, автосервизи, автомивки
  • бензиностанции
  • производствени цехове
  • пътища и паркинги

Маслоуловителите предотвратяват:

  • замърсяване на отпадните води
  • запушванията на порите на почвата и нарушената обмяна на въздух
  • нарушаването на само пречистващите процеси във водоприемника
  • Дават възможност за повторно използване на водите-рециркулация (автомивки).

Типове маслоуловители според начина на отделяне на нефтопродуктите:

Онлайн магазин

Оторизирани дистрибутори