Каква топлоизолация да изберем за подово-лъчистото отопление?

Каква топлоизолация е подходяща за подово-лъчитото отопление-със или без алуминиево фолио? Това е често задаван въпрос без категоричен отговор, като обикновено инсталаторът решава кой тип изолация да ползва.

Ето някои моменти, които са важни при топлоизолациите за подово отопление.

Основно се ползват два типа топлоизолация:

  • Гладка изолация с алуминиево фолио – тръбите се закрепват с фиксиращи скоби върху нея или с фиксиращи релси, в които влизат тръбите;
  • Релефна изолация – горната част е релефна и тръбата се поставя директно.

Съществува и трети тип, който е доста примитивен – обикновена изолация от EPS /стиропор/ или XPS /фибран/ се слага на пода, върху нея се полага арматурна мрежа и със свински опашки се стяга тръбата върху мрежата. Като топлотехнически качества не е по-лоша от релефната, дори е по-добра, тъй като замаската по-добре и плътно обхваща тръбата отколкото при релефната изолация, но монтажът на тръбите е доста трудоемък и бавен. Така че, този метод е доста ограничен, основно в сферата на „Направи си сам"...

insolation

 

Каква е ролята на топлоизолацията при подово-лъчистото отопление? Да спре топлинния поток, който отива надолу към плочата и да го насочи нагоре към замаската, и от там в помещението, което искаме да отопляваме. Когато сме избрали подово-лъчисто отопление, ние разчитаме на лъчистия топлообмен, който се осъществява между загрятия под /замаска и най-вече горния финален слой на пода – плочки, ламинат.../, околните предмети /стени, таван, мебели/ и хората в помещението. При това положение, подът излъчва инфрачервени лъчи към тези участници в топлообмена, които повишават повърхностната температура на стените, тавана и предметите, директно топлят хората, а вече загретите стени, таван и околни предмети създават едно по-комфортно топлинно усещане за хората.

За да се осъществи това, ние трябва в максимална степен да насочим топлината, която идва от топлата вода в тръбите нагоре към повърхността на пода и помещението.

Какви са процесите, които протичат? Има три вида топлообмен, които протичат в нашия случай топлопредаване, конвекция и лъчист топлообмен. Тръбите, които плътно граничат със замаската, я загряват чрез топлопредаване и се образува един затоплен обем заедно с повърхността на пода /плочки, ламинат.../, чиято топлина искаме да вкараме в помещението. Този затоплен обем предава топлината си на всички граничещи си с него тела по същите три начина:

  •  чрез топлопредаване надолу към плочата; за да намалим и ограничим топлинния поток надолу изплозваме топлоизолация;
  • чрез конвективен топлообмен между повърхността на пода и въздуха – този топлообмен е доста ограничен заради малката температурна разлика между температурата на повърхността на пода /макс 29 гр според нормите/ и температурата на въздуха в помещението /20°-23°/
  • Чрез лъчист топлообмен – загрятия обем замаска и повърхостен слой излъчва инфрачервени лъчи във всички посоки. Тези, които отиват нагоре затоплят помещението и хората, каквато ни е и целта. Това е и основния вид топлообмен - лъчистия, който играе роля при подовото отопление – затова се нарича и подово-лъчисто отопление. Но лъчите, които отиват надолу няма нужда да ги губим, не е ли по-доре да ги насочим обратно нагоре и да ги вкараме в стаята? Това става най-лесно с отражателна повърхност, за целта алуминиевото фолио е най-практично.
Именно затова, много голямо приложение има топлоизолацията с алуминиево фолио, чиято роля е да отразява нагоре топлината под формата на инфрачервени лъчи. Алуминиевото фолио има свойството, подобно на огледало, да отразява всички лъчи, включително и невидимите за човешко око – инфрачервените лъчи.
 
Друг въпрос е дали винаги е необходимо да ползваме топлоизолация с алуминиево фолио. Според правилата на проектиране, мощността на отоплителната инсталация се изчислява при условия, близки до най-тежките зимни условия, според статистиката за населеното място. Тези условия обикновено се случват само за няколко дни през зимния сезон и тогава инсталацията трябва да работи при пълна мощност. В останалото време инсталацията работи на по-ниска от максималната мощност и нормално постигаме желания комфорт по отношение на температура, дори и да имаме допълнителни топлинни загуби надолу през плочата в случаите на топлоизолация без алуминиево фолио. Обикновено моментната мощност на отоплението се регулира автоматично и е такава, че да се чустваме комфортно като никой не я измерва постоянно. Дори на моменти инсталацията може да работи на максимум, за да покрие допълнителни топлинни загуби дължащи се и на други фактори освен липсата на алуминиево фолио – засилена инфилтрация на студен външен въздух вследствие на често отваряне на врати и прозорци или лошо уплътняване на дограмата и др. Влиянието на тези неща не се забелязва веднага, а обикновено при плащането на сметката накрая на месеца.
Въпросът е колко губим ако нямаме алуминиево фолио и заслужава ли си да ползваме топлоизолация с алуминиево фолио!? Отговорът на първия въпрос е малко по-сложен, има доста разработки по темата, но може да приемем, че ако ползваме алуминиево фолио може да намалим топлинните загуби надолу в плочата с около 7%.
За щастие, отговорът на втория въпрос е много лесен, така че не се налага да умуваме дълго дали тези 7% загуби през пода са много или малко за едно помещение. А отговорът е:
Цените на двата типа топлоизолации с еднакви дебелини е приблизително еднакъв, като тази с алуминиево фолио е като цяло дори по-евтина с около 10-20% така че, от гледна точка на инвеститор или ползвател на отоплителната инсталация изборът е в полза на топлоизолацията с алуминиево фолио. А всеки може сам да сметне за един отоплителен сезон каква ще е разликата в изразходваната енергия при 7% повече или по-малко топлинни загуби през подовете. Освен това имаме и по-голяма мощност на подовото отопление, което може да е доста важно за комфорта през най-студените зимни месеци.
Тези 7% всъщност са доста коварни, защото на пръв поглед не са много и подово отопление без алуминиево фолио работи добре през по-голямата част от времето и клиентът е доволен, но:
1) Защо да нямаме по-голяма мощност? /Обикновено мощността е пресметната от проектанта и ако той е заложил топлоизолация с алуминиево фолио, а е изпълнено без такава получаваме по-малко мощност, което не е съвсем редно!/
2) Защо да имаме допълнителни топлинни загуби със 7% през пода?
 
Дотук добре, всичко изглежда в полза на топлоизолацията с алуминиево фолио, но защо у нас е по-разпространена релефната изолация на пъпки?
Защото има някои предимства, които са удобни за инсталаторите при монтажа, особено за по-неопитните, а за тях това е най-важното:
- Много лесно полагане на тръбите – без нужда от някакъв инструмент. При гладката топлоизолация с алуминиево фолио имаме нужда от такер, с който фиксираме със скоби тръбата върху изолацията, също е бързо и лесно, не е и скъпо, но все пак е нужен инструмент.
- Лесно изваждане на тръбата от изолацията – рядко се налага, но се случва, когато е сбъркана стъпката или когато рулото тръба свърша преди да стигне обратно до колектора. Обикновено някои инсталатори демонтират част от тръбата и я полагат отново, но с по-голяма стъпка, за да им стигне количеството. Това не е съвсем редно, защото като увеличаваме стъпката се намалява топлинната мощност на този участък.
Поради тези причини имаме разнообразие на топлоизолациите за подово отопление и се ползва едната или другата в зависимост от ситуацията – кой е водещия във веригата: инвеститор – проектант – инсталатор – технически надзор.
Сравнение на видовете топлоизолация за подово лъчисто отопление:
 
 
 
Особености Гладка изолация с алуминиево фолио Релефна изолация
Отражателно фолио за лъчистата енергия да не
Термично съпротивление отлично добро
Стъпка/разстояние м/у тръбите в серпентината всякаква стъпка фиксирана стъпка
Диаметър на тъбите, които може да се положат в/у изолацията всички диаметри/ф10-26/ обикновено ф16-17, някои ф16-18
Презастъпване на листовете-за да не влиза замаска под изолацията да да, но не при всички
Уплътняване на замаската около тръбите-течна/саморазливна замаска отлично добро
Уплътняване на замаската около тръбите- твърда замаска добро задоволително
Необходимост от инструмент и скоби за полагането на тръбите върху изолацията да* не
Трудност на полагане на тръбите върху изолацията задоволително лесно лесно
Демонтаж на тръбите при нужда трудно лесно
*има и вариант без инструмент-с използване на фиксиращи релси  

Онлайн магазин

Оторизирани дистрибутори