Сграден водопровод-митове и реалност!

С какви материали може да се изгради водопроводната инсталация? Кое е правилното решение? Какво предлага пазара? Вземете своето информирано решение, за да осигурите дълъг и безпроблемен експлоатационен живот на водопроводната система!

03. февруари 2021
Sanitary water hero slider open

При строителството на еднофамилни или многофамилни жилищни сгради, често изборът на тръбна система за водопровод се заключва само до тръби и фитинги от PP-R (полипропилен). Тази система е доказана през годините и инсталаторите са добре запознати с монтажа й, но дали това е единственото решение?! 


Отговорът е НЕ! Това не е единственото решение. Има модерен и принципно нов подход към решаването на този въпрос. Тръбите с алуминиева вложка, които в България са познати главно като тръби за отоплителни инсталации, са алтернативното и иновативно решение. Според правилата, ако тръбите имат фитинги, то те могат да се полагат само по стените. Това създава много трудности, като например използването на големи диаметри тръби, къртенето по стените на инсталационни канали, което нарушава топлоизолационните качества на тухлите, както и множество заварки и фитинги, за да се преодолеят всички ъгли, колони и други конструктивни препятствия. Всичко това прави PP-R системата доста остаряла и неадекватна за модерния начин на строителство. 

Надеждна система с много приложения!

За разлика от нея, системата Radopress на Pipelife дава възможност съвсем спокойно да се използва на пода или тавана, за да се прокарат тръбите и то без къртене или използването на фитинги. Как е възможно това? Това е възможно защото са на лице няколко фактора:
 • Тръбата е с алуминиева вложка и позволява да се огъва и запазва формата без нужда от фитинги.
 • Когато няма фитинги, наредбата позволява да се ползва на тавана или пода за трасе. Така може да се избере най-късия път, като се пести от материали и време за монтаж.
 • Чрез колекторно разпределение можем да пуснем самостоятелна тръба до всеки консуматор, така се използва само един диаметър, което пести пари.
 • Лесен монтаж.
 • Можем да спираме или пускаме водата през колектора само на онези консуматори, на които желаем.
 • Използваме само два фитинга за всеки консуматор. Един на колектора и един на стената в края.
 • Всяка тръба е с непрекъсната топлоизолация, което намалява загубите по системата.
 • Чрез колекторния тип на разпределение, се пести изключително много време за монтаж, което сваля общите разходи за инсталацията.
 • При подходящ монтаж, тръбите могат да се подменят в последствие при нужда, без да се налага къртене.
 • Не се налага къртене на тухлите по стените, което не нарушава топло и шумоизолационните им качества.
 • Системата има хигиенен сертификат, което доказва, че е напълно безопасна за питейни нужди.

Когато променим начина, по който мислим за една сградна водопроводна инсталация, можем да постигнем модерна система, ниски разходи и сигурност, която до сега не е била достъпна.

Не е малко, а вие какво мислите? 

Radopress е система за топла и студена вода във всички сфери, където е  необходимо това:

 • повърхностно(подово, стенно, таванно) отопление
 • конвекторно(радиаторно) отопление
 • битова топла и студена вода
PLK_Pipelife-Radopress

Споделяне:

Онлайн магазин

Оторизирани дистрибутори