Choose your region
Контакт · Languages: BG | EN
Menu

Тръби за полагане без пясъчна подложка – тип AquaLine RC

ТРЪБИ ЗА ВСЯКАКВИ ПРИЛОЖЕНИЯ

Тръби AQUALINE RC продуктова гама

Какво е PE100 RC?

PE100 RC представлява усъвършенствана разработка на доказания първичен материал PE100. PE100 RC предоставя изключително голяма устойчивост на високо концентрирано натоварване и бавно разрастване на пукнатини, отразено в наименованието PE100 RC (resistance to cracking = устойчивост на пукнатини). С доказаната си висока устойчивост на пукнатини при удар, тръбите от PE100 RC са специално пригодени към засилените изисквания при полагане. Те са по-устойчиви на външни удари като драскотини, издълбаване, концентрирано натоварване и деформация, като при това не губят изискванията за напорни тръбопроводни системи.

Предимства - спестете от инертните материали, а не от тръбата

 • висока устойчивост при бавно разрастване на пукнатини,
 • много добра устойчивост на високи концентрирани натоварвания,
 • без използване на инертни материали за полагане
 • дълъг експлоатационен живот, дори при тежки условия.
 • отговарят на всички приложими стандарти,
 • подходящи са за различни приложения и начини на полагане, благодарение на отличните качества на  материала

Гранулат за производство на напорни тръби от PE100RC

Съгласно производствения стандарт БДС EN 12201-1, гранулатът, от който се произвеждат полиетиленовите водопроводни тръби, трябва да е предварително оцветен, в цвета на крайното изделие. Ако тръбите трябва да са черни, гранулатът

е черен, ако трябва да са сини, гранулатът е син и т.н. Стандарт БДС EN 12201-1 ЗАБРАНЯВА използването на безцветен (натурален) PE гранулат при производството на полиетиленови водопроводни тръби.

Само предварително оцветеният гранулат гарантира хомогенна структура на произведените тръби, добра дългосрочна устойчивост на налягане и добра еластичност на материала.

При използването на безцветен полиетилен и последващото му оцветяване по време на производството се получава лоша хомогенизация на материала, която е видима само под микроскоп:

В следствие на лошата хомогенизация се влошават качествата на PE тръбата. Това довежда до съществено намаляване живота на тръбата, както и потенциална възможност от спукването на тръбата. Също така, такива тръби не могат да издържат лабораторните тестове за вътрешно хидростатично налягане и опън, които зависят най вече от използвания материал за производството на тръбата.

В повечето случаи, смесването на оцветителя и гранулата по време на екструзията е толкова лошо, че при напречен разрез на произведената тръба се забелязват разслоявания и с невъоръжено око.

Лоша практика в последните години производители да купуват безцветен гранулат и след това да го оцветяват по време на екструзията, защото по този начин реализират икономии (безцветният гранулат е по-евтин от предварително оцветения) и оттам

по-ниската цена е за сметка на качество и сигурност.

Пайплайф България” ЕООД произвежда полиетиленовите си тръбите изцяло от ПЪРВИЧНА И СЕРТИФИЦИРАНА СУРОВИНА от утвърдените фирми на международния

пазар „Sabic”, “Borealis”, “Basell” и „Ineos”. Тези фирми гарантират ПОСТОЯННО високо

качество на суровината. Всяка доставка на полиетилен в производствената база е при-

дружена със сертификат за качество от завода производител. Лабораторията получава

този сертификат, след което взима 50 грама PЕ, и една част от него изпитва, а остана-

лата част се съхранява за срок от шест месеца.

Материалът за производството на полиетиленовите тръби за вода и газ е предварително оцветен полиетилен с висока плътност (PE100). Произвежданите PE водопроводни тръби са черни на цвят със сини линии.

Сертификация на системи за тръби Aqualine RC:

Тръбите Aqualine RC се произвеждат съгласно изискванията на стандарт БДС EN 12201. Тръбите притежават Знак за качество на Българската асоциация по водите /БАВ/ .

Къде намират приложение?

Инфраструктурни системи - водоснабдяване, газоснабдяване, отвеждане на атмосферни и канализационни води, напорни канализации, защита на телекомуникационни и оптични кабели.
Промишлени приложения - за тласкатели при помпени системи, за пренос на различни флуиди, горива и т.н.
Селското стопанство - системи за напояване и системи за разпръскване.
Нестандартно приложение - тръбопроводи в трудни и скалисти терени.

Начин на свързване

При инсталиране на тръбопроводите се използват доказаните фитинги от полиетилен с висока плътност (PE-HD). Те са стандартни и са подходящи за челна заварка или чрез електро муфи. Механичните Фитинги от стомана или чугун също са съвместими за използване.
За свързване на тръбите се използват традиционните техники за свързване.
Свързването на тръби от PE100RC директно с тръби от PE100 посредством челно или електрофузионно заваряване е напълно възможно и допустимо и по нищо не се отличава като технология и време за заварка от свързването на две тръби от PE100.

  

Направата на водопроводно отклоение става бързо и лесно посредством електрозаваряема водоземна скоба.

- Водовземна скоба - седлова връзка

- Водовземна скоба с гъвкав захват

Начин на полагане

 • Изкопно полагане без пясъчна подложка
 • Pipe Relining -  процес, при който в съществуваща тръба се прокарва нова тръба. Светлото сечение на съществуващата тръба е по-голямо от външния диаметър на новата тръба.
 • Полагане с плуг-машина /фреза
 • Безтраншейно полагане с хоризонтално мокро пробиване (с промивна течност - суспензия от вода и бентонит)
 • Pipe Bursting  - полагане на нови тръби в стари тръби с по-малък диаметър, посредством разбиване на съществуващите тръбиТръби AQUALINE RC продуктова гама

Материал: Тръба полиетилен PE100 RC компактна
Стандарт: БДС EN 12201
Номинално налягане: PN6 SDR26 фактор за сигурност С = 1,25;

PN10 SDR17 фактор за сигурност С = 1,25;

PN16 SDR11 фактор за сигурност С = 1,25;

PN20 SDR9 фактор за сигурност С = 1,25;

PN25 SDR7,4 фактор за сигурност С = 1,25;

Цвят: Черна тръба със сини ленти
Форма на доставка: на кангали до DN/OD 90 и за диаметри от DN/OD 90  на 12 метрови пръти на стек

Още информация

16_AquaLine