Choose your region
Контакт · Languages: BG | EN
Menu

Еднослойни профилирани дренажни тръби – тип PVC DR

Еднослойните профилирани отвън и отвътре дренажни тръби от PVC-U тип R1 – с кръгла форма в напречен разрез, с профилирана вътрешна и профилирана външна структура/повърхност съгласно стандарт DIN 4262-1

Характеристики

Конструкция на стената

Дренажната тръба PVC DR е с профилирана вътрешна и външна  повърхност.

Тръбите PVC DR се произвеждат на рула с дължина 50m.

Гофрираните перфорирани тръби от PVC-U са произвеждане с входни отвори разположени равномерно по цялата обиколка на тръбите. Сумарната повърхност на входните отвори е 1200-4600mm2 на 1 mb на тръбопровода, благодарение на което преминаването на водата през тези отвори е значително по-малко и е по-голяма ефективността на отводняващото действие.

Предимство на гофрираните тръби е малкото тегло, благодарение на което транспорта и поставянето на тръбопровода е по-лесно и по-евтино.

Проектиране и приложение

Еднослойни гофрирани тръби – тип R1 са предназначени за изграждането на „хоризонтални“ дренажи в различни геоложки и хидроложки условия, отводняване на земеделски земи, паркове, зелени площи, спортни зони и зони за отдих и плитки наземни съоръжения и обекти. Поради гофрираната им вътрешна страна, при тези тръби има по-голяма вероятност от запушване с тиня, отколкото при двуслойните с гладка повърхност. Дълбочината на полагане на този тип тръби е до  2m (по препоръка на производителите), което се обяснява с намалената им твърдост по диаметър.

Тип перфорация

Водата е в течно агрегатно състояние се придвижва в почвата по два начина - гравитачно, под въздействие на теглото си отгоре надолу, и капилярно, под въздействието на капилярни сили, движейки се навсякъде, където има празнини с капилярни размери. Това обуславя и ориентацията на прорезите (типа перфорация) при полагането на тръбата.

Дренажните тръби от PVC-U са перфорирани с отвор и на 360°

Геотекстил

Препоръчва се поради няколко причини:

  • Предпазва дренажната система от навлизане в нея на частици пясък или чакъл;
  • Разделя чакъла от заобикаляща почва и помага на чакъла да запази положението и изчислителната си носеща способност през целия експлоатационен живот;
  • Осигурява добра функционалност и гарантира дълъг експлоатационен живот на системата.

Примерно приложение на дренажните системи

Още информация

Pic_1