Choose your region
Контакт · Languages: BG | EN
Menu

ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ

Канализационни тръби от полипропилен – тип Pragma

Тръбните системи Pragma се отличават със своята специфична структура, изградена от вътрешен гладък слой и профилиран външен слой.

Канализационни тръби от полипропилен – тип Pragma SN10, SN12 и SN16

Инфраструктурна канализационна система от полипропилен БДС EN 13476-3

Седла от полипропилен – тип Pragma saddle

Pragma cедлото с винт е предназначено за присъединяване на сградни канализационни отклонения от PVC-U към вече положени и въведени в експлоатация тръби Pragma.
09_Pragnum

Канализационни тръби от полиетилен – тип Pragnum

Тръбите PRAGNUM основно се произвеждат чрез екструзионен процес, при който около разглобяем стоманен шпиндел се навива профил - спираловиден тип тръби.
09_Pragnum

Канализационни тръби от PVC-U- тип PVC- KG

Пластмасовата тръбна система тип KG на Pipelife е изработена от материал PVC по метода на ко-екструзията.
09_Pragnum

Пластмасови канализационни шахти –тип PRAKTO

Понятието шахти възниква и остава непроменено повече от 100 години. Главното им предназначение било да се осигури достъп до каналите или отводнителнте системи,
12_PRO

Пластмасови канализационни ревизионни шахти – тип PRO

Използването на пластмаси, както при тръбите така и при шахтите има значителни практически и икономически предимства. Пластмасовите шахти са модерна, екологична и евтина в експлоатационно отношение алтернатива
13_PRO-WM

Водомерна шахта тип PRO-WM

Водомерните шахти тип PRO-WM се изпълняват в шахта тип PRO-DN1000. Предназначени са за вкопаване и са с гарантирана водоплътност. Служат за поместване на водомерни възли...
13_PRO-WM

Дъждоприемни шахти тип PRO-RG

Предназначението на уличните отоци (дъждоприемниците) е да поемат стичащите се по уличните канавки и регули дъждовни води и да ги отвеждат до съответния уличен или площадков събирателен канал.
13_PRO-WM

Трислойни канализационни тръби от полипропилен – тип PP Master

PP Master е трислойна канализационна системи от полипропилен. Това е напълно нова технология и нови системи канализационни тръби, представящи значителна крачка в бъдещето.
13_PRO-WM

Модулни канализационни помпени станции – тип ProFos

Приложението на канализационните помпени станции при изграждането на инфраструкторни проекти е неизбежно. Чрез тях се намалява дълбочината на полагане на каналите,

Напорни водопроводни тръби за пренос на вода от полиетилен 100 – тип AquaLife

Тръбите се произвеждат от полиетилен PE 80 и PE 100 по метода на екструзия. Тръбите произведени от PE се характеризират с високи физикохимични свойства, даващи възможност за
99_AquaPipe-SVALENO

Напорни тръби за пренос на вода от PVC-U- тип AquaPipe

Водопроводните тръби и фитинги се произвеждат от непластифициран поливинилхлорид PVC-U в сив цвят. Тези изделия изпълняват най-високите качествени, монтажни и приложими параметри.
05_Robust

Двуслойни тръби от полиетилен 100 – тип Robust

Какво представляват тръбите Робуст.
Представляват полиетиленови тръби, създадени, за да бъдат предложени значителни предимства по отношение съкращаването на разходи

Тръби за полагане без пясъчна подложка – тип AquaLine RC

ТРЪБИ ЗА ВСЯКАКВИ ПРИЛОЖЕНИЯ
01_PVC_Drenaj

Дренажни тръби –тип PVC – DR

Дренажните системи от гофрирани тръби се произвеждат от поливинилхлорид PVC-U по метода на екструзията.

Дренажни тръби –тип Pragma – DR

Дренажната тръба от РР е лека тръба с двустенна конструкция с вътрешна гладка повърхност и профилирана външна стена.
01_PVC_Drenaj

Дренажни блокчета – тип StormBox

Дренажните блокчета STORMBOX са предназначени за стопанисване на дъждовната вода чрез складиране /ретенциониране/ и без налягане разделяне и дренаж в почвата.
PictogramVER
PictogramVER