Choose your region
Контакт · Languages: BG | EN
Menu

Дъждоприемни шахти от полипропилен тип PRO-RG

След като в последните десетилетия пластмасовите гофрирани тръби от ПП и ревизионните шахти от ПП се наложиха в изграждането на канализационните системи, логично е и дъждоприемните шахти да придобият съвременен вид. Възможността дъждоприемните шахти да се произведат във фабрични условия води до редица предимства – пести се време, средства, не е нужно на обекта да се изготвя отвор, да се осигурява водоплътност между тялото на шахтата и отвеждащата тръба, които в случай, че са от разнороден материал не може да се постигне водоплътност, високата устойчивост към агресивни води. Всичко това осигурява надеждност и дълъг експлоатационен живот.

Подходът при изготвянето на дъждоприемната шахта следва да бъде както и при ревизионните шахти от ПП с присъщите им елементи – дъно, тяло, изход и капак.

Дъното на шахтата трябва да издържа на деформация при високи подпочвени води. Връзката между дъното и тялото трябва да е водоплътна за да се избегне инфилтрация в канализацията.

Следващото звено от дъждоприемната шахта е изходът. Практиката при дъждоприемните шахти от бетон е да се изготви отвор на място, да се вкара отвеждащата тръба и да се измаже връзката. Това е една от най слабите точки при този вариант. Връзката между бетонното тяло и изходящата пластмасова тръба е съмнителна и дори е невъзможно да се постигне добро сцепление между материалите, а това води до нарушена водоплътност и инфилтрация на подпочвени води в мрежата.

Това което се предлага при полимерните дъждоприемни шахти е фабрично заварен изход пригоден за връзка с канализационни гофрирани и гладкостенни тръби и пълна гама фитинги за изготвянето на наклони или воден затвор ако е нужно.

Тялото на дъждоприемната шахта в традиционния вариант е от две слепени тела, което отново се явява слабо звено поради невъзможността тази връзка да е дълготрайна в следствие на динамичните натоварвания от трафика, следователно това е втора точка от която има възможност за инфилтрация докато при полимерните шахти тялото е от цяло парче тръба.

Тялото на дъждоприемната шахта може да бъде произведено с диаметър DN/ID600 с цел да се осигури по-голям утаителен обем за да не се налага често почистване.

В случаите, които се налага двуставен отток отново предимството е на страната на полимерните шахти. В този случай имаме връзка между двете шахти и към канализацията. В този случай риска да се изгради отток от бетонови елементи  с нарушена водоплътност е доста висок.

Важно предимство на полимерната дъждоприемната шахта е коригирането на височината на самия обект. Корекцията е лесна и бърза и е с голяма точност. Корекцията може да бъде направена дори и в последния момент, без да се губи време и да се нарушава технологичния процес. Прехода на между тялото на полимерната шахта и стандартните капаци е както и при бетоновите дъждоприемници.

Най-съществената разлика между двата варианта дъждоприемници е телескопичния капак, който е доказал предимствата си. Функциите на телескопичния капак са:

  • Благодарение на връзката си с маншон с тялото на шахтата, предпазва целостта на шахтата като пречи динамичните натоварвания да се придават върху тялото.
  • Осигурява водоплътност.
  • Прецизна нивелация към терена
  • Възможност за повдигане до 10см в случай на полагане на допълнителен слой без това да доведе до някакви промени по отношение на водоплътност или др.

Неоспоримо е предимството му при изграждането на площадковата дъждовна канализация, при открити паркинги и др. Телескопичния капак се вгражда в настилката като се нивелира идеално към наклоните и водоплътността на връзките не позволява изнасянето на засипката и в следствие на това слягане на капака и настилката около него.

Свалете в DOC формат

PRO-RG.doc

07_1_PRO-RG