Choose your region
Контакт · Languages: BG | EN
Menu

AquaLine

НАПОРНИ ТРЪБОПРОВОДИ ЗА АЛТЕРНАТИВНИ МЕТОДИ НА ПОЛАГАНЕ ОТ PE100RC ТИП AQUALINE RC

 1. Предназначение съгласно НАРЕДБА № 2 от 22 март 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи: за напорни водопроводни системи.
 2. Описание на продукта - еднослойна тръба от PE100RC.
 3. Система за контрол на качеството на вложените в строителството материали: Знак за качество на БАВ или еквивалент. Във връзка с осъществявания от БАВ контрол на качеството на материалите се предвиждат изземвания на пробни тела тръби от строителната площадка. Изземването на пробните тела ще се осъществява без предварително предупреждение и за сметка на фирмата производител (неин представител) на иззетите материали.
 4. Суровина използвана за изработката на продукта: първична сертифицирана от независима инстанция, предварително оцветена в черен цвят.
 5. Технология на производство - екструзиoнен метод.
 6. Всички приложими начини на свързване.
 7. Материал  PE100RC, устойчив на образуване на пукнатини
 8. Цвят на тръбата - черен със сини линии по надлъжната ос на тръбата.
 9. Метод на полагане – изкопно и безизкопно.
 10. Материал на обратна засипка при изкопно полагане - без необходимост от пясъчна подложка и засипка с пясък около тръбата. Обратна засипка около тръбата с баластрен материал с максимална едрина на зърната 70 mm за диаметър на тръбата до DN200 включително и с максимална едрина на зърната 100 mm за диаметър на тръбата от DN225 до DN400 включително.
 11. Номинален диаметър: DN20; DN25;  DN32; DN40; DN50; DN63; DN75; DN90, DN110, DN125, DN140, DN160, DN180, DN200, DN225, DN250, DN280, DN315, DN355, DN400
 12. Номинално налягане и Standard Dimension Ratio (SDR) -  SDR17 PN10 (SDR 17).
 13. Доставка с тапи в краищата срещу замърсяване.
 14. Стандарт - БДС EN12201-2-2.
 15. Eксплоатационнен живот от минимум 100 години - съгласно проведено проучване  от Европейска асоциация на производителите на пластмасови тръби и фитинги - Teppfa в сътрудничество с производителите на суровина Borealis и LyondellBasell.
 16.  Техническа спецификация:

 

Aqualine RC  PE100 RC - SDR17 (PN10)

НАПОРНИ ТРЪБОПРОВОДИ ЗА АЛТЕРНАТИВНИ МЕТОДИ НА ПОЛАГАНЕ ОТ PE100RC ТИП AQUALINE RC

 1. Предназначение съгласно НАРЕДБА № 2 от 22 март 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи: за напорни водопроводни системи.
 2. Описание на продукта - еднослойна тръба от PE100RC.
 3. Тествани съгласно директива PW405/1 от април 2010 на OVGW/GRIS и представяне на тест протокол от изпитването от независима акредитирана лаборатория.
 4. Суровина използвана за изработката на продукта: първична сертифицирана от независима инстанция, предварително оцветена в черен цвят.
 5. Технология на производство - екструзиoнен метод.
 6. Всички приложими начини на свързване.
 7. Материал  PE100RC, устойчив на образуване на пукнатини
 8. Цвят на тръбата - черен със сини линии по надлъжната ос на тръбата.
 9. Метод на полагане – изкопно и безизкопно.
 10. Материал на обратна засипка при изкопно полагане - без необходимост от пясъчна подложка и засипка с пясък около тръбата. Обратна засипка около тръбата с баластрен материал с максимална едрина на зърната 70 mm за диаметър на тръбата до DN200 включително и с максимална едрина на зърната 100 mm за диаметър на тръбата от DN225 до DN400 включително.
 11. Номинален диаметър: DN20; DN25;  DN32; DN40; DN50; DN63; DN75; DN90, DN110, DN125, DN140, DN160, DN180, DN200, DN225,DN250, DN280, DN315, DN355, DN400
 12. Номинално налягане и Standard Dimension Ratio (SDR) -  SDR11 PN16 (SDR 11).
 13. Доставка с тапи в краищата срещу замърсяване.
 14. Стандарт - БДС EN12201-2-2.
 15. Eксплоатационнен живот от минимум 100 години - съгласно проведено проучване  от Европейска асоциация на производителите на пластмасови тръби и фитинги - Teppfa в сътрудничество с производителите на суровина Borealis и LyondellBasell.
 16. Техническа спецификация:

 

Aqualine RC, PE100 RC –   (SDR11 PN16)

Свалете в DOC формат

16_AquaLine