Choose your region
Контакт · Languages: BG | EN
Menu

Pragnum

СПИРАЛНО НАВИТИ PE+PP ТРЪБНИ СИСТЕМИ ЗА ИНФРАСТРУКТУРНА КАНАЛИЗАЦИЯ ТИП PRAGNUM SN8 ИЛИ ПОДОБЕН

 1. Предназначение  съгласно действащата „Наредба № РД-02-20-8 от 17 май 2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи“.
 2. Описание на продукта - спирално навита термопластична канализационна тръба с оребрена външна и гладка вътрешна повърхност от PE(полиетилен) + PP (полипропилен) съгласно EN13476-3 и DIN16961.
 3. Система за контрол на качеството на вложените в строителството материали: Знак за качество на БАВ или еквивалент. Във връзка с осъществявания от БАВ контрол на качеството на материалите се предвиждат изземвания на пробни тела тръби от строителната площадка. Изземването на пробните тела ще се осъществява без предварително предупреждение и за сметка на фирмата производител (неин представител) на иззетите материали.
 4. Суровина, използвана за изработката на продукта - първична сертифицирана от независима инстанция.
 5. Технология на производство – спирално навиване и термично сплавяване на горещо екструдиран профил около стоманен цилиндър.
 6. Муфа, неразделна част от тръбата с интегрирана медна жица позволяваща електрофузионно заваряване.
 7. Начин на свързване - чрез  елетрофузионно заваряване, съгласно DVS 2207.
 8. Материал на тръбата - PE (полиетилен) + PP (полипропилен).
 9. Ефективна стандартна дължина на тръбата без муфата - 6м.
 10. Номинална твърдост (коравина на пръстена) SN≥8 kN/m2.
 11. Гъвкавост на пръстена ≥30%, предоставяне на тест протокол от изпитване.
 12. Водоплътност на връзките - предоставяне на тест протокол от изпитване, тествана при налягане 0.5 barи при вакуум -0.3 bar.
 13. Номинален диаметър ID(вътрешен диаметър) - ID700, ID900, ID1100, ID1200, ID1300, ID1400, ID1500, ID1600, ID1800, ID2000, ID2200, ID2500, ID2800, ID3000.
 14. Система -  пълна система от тръби, фасонни части и ревизионни шахти.
 15. Четлива и трайна маркировка съгласно стандарт EN13476-3 и DIN 16961.
 16. Стандарти - EN13476-3 и DIN 16961 за тръбите, на ATV127 и ISO 9699 за статическите размери изчисления, на АТV А110 за хидравличните размери и изчисления, на DIN1610 за тръбопроводни инсталации и на DVS 2207 за свързването на тръбите чрез заваряване.
 17. Софтуер за хидравлични (АТV А110) и статични (ATV127) изчисления  на канализационни тръби.
 18. Техническа спецификация:

СПИРАЛНО НАВИТИ PE+PP ТРЪБНИ СИСТЕМИ ЗА ИНФРАСТРУКТУРНА КАНАЛИЗАЦИЯ ТИП PRAGNUM SN10 ИЛИ ПОДОБЕН

 1. Предназначение  съгласно действащата „Наредба № РД-02-20-8 от 17 май 2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи“.
 2. Описание на продукта - спирално навита термопластична канализационна тръба с оребрена външна и гладка вътрешна повърхност от PE(полиетилен) + PP (полипропилен) съгласно EN13476-3 и DIN16961.
 3. Система за контрол на качеството на вложените в строителството материали: Знак за качество на БАВ или еквивалент. Във връзка с осъществявания от БАВ контрол на качеството на материалите се предвиждат изземвания на пробни тела тръби от строителната площадка. Изземването на пробните тела ще се осъществява без предварително предупреждение и за сметка на фирмата производител (неин представител) на иззетите материали.
 4. Суровина, използвана за изработката на продукта - първична сертифицирана от независима инстанция.
 5. Технология на производство – спирално навиване и термично сплавяване на горещо екструдиран профил около стоманен цилиндър.
 6. Муфа, неразделна част от тръбата с интегрирана медна жица позволяваща електрофузионно заваряване.
 7. Начин на свързване - чрез  елетрофузионно заваряване, съгласно DVS 2207.
 8. Материал на тръбата - PE (полиетилен) + PP (полипропилен).
 9. Ефективна стандартна дължина на тръбата без муфата - 6м.
 10. Номинална твърдост (коравина на пръстена) SN≥10 kN/m2.
 11. Гъвкавост на пръстена ≥30%, предоставяне на тест протокол от изпитване.
 12. Водоплътност на връзките - предоставяне на тест протокол от изпитване, тествана при налягане 0.5 barи при вакуум -0.3 bar.
 13. Номинален диаметър ID(вътрешен диаметър) - ID700, ID900, ID1100, ID1200, ID1300, ID1400, ID1500, ID1600, ID1800, ID2000, ID2200, ID2500, ID2800, ID3000.
 14. Система -  пълна система от тръби, фасонни части и ревизионни шахти.
 15. Четлива и трайна маркировка съгласно стандарт EN13476-3 и DIN 16961.
 16. Стандарти - EN13476-3 и DIN 16961 за тръбите, на ATV127 и ISO 9699 за статическите размери изчисления, на АТV А110 за хидравличните размери и изчисления, на DIN1610 за тръбопроводни инсталации и на DVS 2207 за свързването на тръбите чрез заваряване.
 17. Софтуер за хидравлични (АТV А110) и статични (ATV127) изчисления  на канализационни тръби.
 18. Техническа спецификация:

СПИРАЛНО НАВИТИ PE+PP ТРЪБНИ СИСТЕМИ ЗА ИНФРАСТРУКТУРНА КАНАЛИЗАЦИЯ ТИП PRAGNUM SN12 ИЛИ ПОДОБЕН

 1. Предназначение  съгласно действащата „Наредба № РД-02-20-8 от 17 май 2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи“.
 2. Описание на продукта - спирално навита термопластична канализационна тръба с оребрена външна и гладка вътрешна повърхност от PE(полиетилен) + PP (полипропилен) съгласно EN13476-3 и DIN16961.
 3. Система за контрол на качеството на вложените в строителството материали: Знак за качество на БАВ или еквивалент. Във връзка с осъществявания от БАВ контрол на качеството на материалите се предвиждат изземвания на пробни тела тръби от строителната площадка. Изземването на пробните тела ще се осъществява без предварително предупреждение и за сметка на фирмата производител (неин представител) на иззетите материали.
 4. Суровина, използвана за изработката на продукта - първична сертифицирана от независима инстанция.
 5. Технология на производство – спирално навиване и термично сплавяване на горещо екструдиран профил около стоманен цилиндър.
 6. Муфа, неразделна част от тръбата с интегрирана медна жица позволяваща електрофузионно заваряване.
 7. Начин на свързване - чрез  елетрофузионно заваряване, съгласно DVS 2207.
 8. Материал на тръбата - PE (полиетилен) + PP (полипропилен).
 9. Ефективна стандартна дължина на тръбата без муфата - 6м.
 10. Номинална твърдост (коравина на пръстена) SN≥12 kN/m2.
 11. Гъвкавост на пръстена ≥30%, предоставяне на тест протокол от изпитване.
 12. Водоплътност на връзките - предоставяне на тест протокол от изпитване, тествана при налягане 0.5 barи при вакуум -0.3 bar.
 13. Номинален диаметър ID(вътрешен диаметър) - ID700, ID900, ID1100, ID1200, ID1300, ID1400, ID1500, ID1600, ID1800, ID2000, ID2200, ID2500, ID2800, ID3000.
 14. Система -  пълна система от тръби, фасонни части и ревизионни шахти.
 15. Четлива и трайна маркировка съгласно стандарт EN13476-3 и DIN 16961.
 16. Стандарти - EN13476-3 и DIN 16961 за тръбите, на ATV127 и ISO 9699 за статическите размери изчисления, на АТV А110 за хидравличните размери и изчисления, на DIN1610 за тръбопроводни инсталации и на DVS 2207 за свързването на тръбите чрез заваряване.
 17. Софтуер за хидравлични (АТV А110) и статични (ATV127) изчисления  на канализационни тръби.
 18. Техническа спецификация:

СТРАНИЧНИ РЕВИЗИОННИ ШАХТИ ТИП PRO-PRAGNUM ИЛИ ПОДОБЕН

 1. Предназначение  съгласно действащата „Наредба № РД-02-20-8 от 17 май 2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи“.
 2. Описание на продукта:
  1. база от спирално навит PE съгласно  DIN 16961 – компактен профил
  2. удължителни елементи – инжекционно лети елементи от РР с оребрена външна повърхност, съгласно  БДС EN 13598-2.
 3. Система за контрол на качеството на вложените в строителството материали: Знак за качество на БАВ или еквивалент. Във връзка с осъществявания от БАВ контрол на качеството на материалите се предвиждат изземвания на пробни тела от строителната площадка. Изземването на пробните тела ще се осъществява без предварително предупреждение и за сметка на фирмата производител (неин представител) на иззетите материали.
 4. Суровина, използвана за изработката на продукта: първична сертифицирана от независима инстанция
 5. Начин на свързване с канализацията - чрез елетрофузионно заваряване, съгласно DVS 2207
 6. Дълбочина на монтаж до 8м
 7. Ъгли на свързване:
  1. в базата - всеки ъгъл от 90 до 270 градуса (по посока на часовниковата стрелка) в зоната на базата
  2. във височина - всеки ъгъл от 0 до 360 градуса (по посока на часовниковата стрелка) в   зоната над базата
 8. Вградени стъпала в удължаващите конструктивни елементи
 9. Полагане при подпочвени води до 2м над дъно шахта
 10. Номинална напречна коравина на удължителния пръстен - SN≥2kN/m2
 11. Възможност за коригиране на проектната височина чрез намаляване удължаващите конструктивни елементи
 12. Гарантирана водоплътност на шахтата и връзките и с канализационната система
 13. Решения срещу „изплуване”, деформация и спукване при високи подпочвени води или други неблагоприятни условия: да
 14. Действащ софтуер, съгласно стандартите за продукта и начина на полагане за статични изчисления на положена канализационна шахта съгласно ATV 127
 15. Съвместимост с гофрирани и гладкостенни тръби
 16. Максимален диаметър на включване - ID 2000.
 17. Стандарт: DIN 16961, БДС EN13598-2:2016 и DVS 2207 за свързването на тръбите чрез заваряване.

Свалете в DOC формат