Choose your region
Контакт · Languages: BG | EN
Menu

за нас

Компанията Пайплайф е един от водещите световни производители на пластмасови тръбни системи за водоснабдяване, канализация, газоснабдяване и напояване отговарящи на всички европейски норми и стандарти.

Фирма "Пайплайф България" ЕООД част от Компанията "Пайплайф" с централа в Австрия е дъщерна фирма на"Винербергер" - Австрия

Дейността на Пайплайф е насочена към постоянно усъвършенстване на продуктите и разширяване на производството и търговското разпространение. Системите Пайплайф намират успешно приложение както в общинския и индустриален сектор, така и в частното строителство.

Picture1_196