Choose your region
Контакт · Languages: BG | EN
Menu

Данни за фирмата

Дружество "Пайплайф България" ЕООД е регистрирано през 2005 г. по Фирмено дело 3856/2005 по описа ПОС.


БУЛСТАТ: 115944768
ДДС номер: BG115944768


Седалище и адрес на управление: Ботевград, ул. "Индустриална" 3
МОЛ: Алекс Хайрабедян


Банкова сметка лв.:    BG09RZBB91551085468904
Банкова сметка EUR.: BG26BNPA94401450006110

 

mother_and_daughter