Choose your region
Контакт · Languages: BG | EN
Menu

Производство

В следващите глави ще Ви представим технологичните линии за производството на двуслойни гофрирани (коругирани) полипропиленови тръби, както и описание на основните възли в линиите, както и методите за контрол на качество на суровините и готовите продукти.

В завода на фирма „ПАЙПЛАЙФ БЪЛГАРИЯ” ЕООД в гр. Ботевград са монтирани две линии за производство на полипропиленови двуслойни гофрирани тръби. Първата линия е за продуктите PRAGMA от 160 до 400 мм. Втората линия е за продуктите PRAGMA от 500 до 1000 мм.

„Пайплайф България” ЕООД успешно приключи сертифицирането си по международния стандарт ISO 9001:2008 и има удоволствието да съобщи, че е притежател на Сертификат № BG15650Q.   Като сертифицираща организация бе избрана международната фирма Бюро Веритас с централен офис във Франция.

Стандартът ISO 9001:2008 представлява набор от изисквания за регламентиране на правила, които управляват дейността на организацията в аспекта качество. В обхвата на системата за управление на качеството са включени всички дейности /производство и продажби/, които гарантират съществуването на организацията и удовлетворението на нейните клиенти.

Наличието на работеща Система за управление на качеството (СУК) осигурява единство в организацията по отношение на целите, усъвършенстване на съществуващите процеси, мотивация и отдаденост на всички служители и задълбочено познаване на изискванията на клиентите.

С внедряването на Система за управление на качеството фирмата показва на своите клиенти способността да предостави продукт/ услуга с едно и също ПОСТОЯННО КАЧЕСТВО, в съответствие с изискванията на клиентите и приложимите разпоредби на националното законодателство и европейските стандарти.

Pic_1_196
Pic_2_196
Pic_3_196