Choose your region
Контакт · Languages: BG | EN
Menu

Инструкции за предявяване на рекламации

1.    Условия за предявяване на рекламации:
1.1    Количествени разлики
        •    Грешно количество стока
1.2    Качествени разлики, които не са резултат от транспортирането
        •    Грешен продукт
        •    Грешна маркировка на продукта
        •    Продукт, неотговарящ на стандартите за качество /документирано с тест протокол/
        •    Производствени дефекти по външния вид на продукта
1.3    Качествени разлики, резултат от транспортирането
        •    Дефекти по целостта на продукта, в следствие товаро-разтоварни дейности
        •    Нарушен пакетаж

2.    Ред и правила  за предявяване на рекламации от дистрибутори на Пайплайф България ЕООД:
2.1    При количествени разлики
        •    Изпращане на рекламационен иск (писмо, електронна поща-свободен текст), придружен от съответните доказателствени документи(снимки и др.) до търговския представител на Пайплайф България в срок до 24 часа след приемане на стоката. След този срок рекламацията няма да бъде уважена!
        •    Становище относно рекламацията от страна на Пайплайф България и предложение за нейното уреждане  се получава в срок до 2 работни дни.
        •    При необходимост от допълнителна информация относно рекламацията, Мениджър качество или специалист от отдел Продажби провеждат  допълнителна кореспонденция с клиента.
2.2    При фабрични дефекти и отклонения от производственият стандарт, които не са резултат от транспортирането
        •    Изпращане на рекламацонен иск (писмо, електронна поща, факс), придружен от съответните доказателствени документи (протоколи, актове за експертизи, сертификати, снимки и др.) до търговския представител на Пайплайф България в срок до 30 дни след приемане на стоката.
        •    Становище относно рекламацията и предложение за нейното уреждане  се получава в срок до 2 работни дни след подаването й.
        •    При необходимост от допълнителна информация относно рекламацията, Мениджър качество или специалист от отдел Продажби провеждат  допълнителна кореспонденция с клиента.
2.3    При дефекти настъпили в резултат от транспортирането
        •    Своевременно прекратяване на разтоварването и консултация с търговския представител дали да продължи разтоварването.
        •    Подаване на сигнал към търговския представител докато трае разтоварването.
        •    Подаване на сигнал към търговския представител придружен от снимков материал на дефектиралите артикули, където да се виждат партидите на артикулите - до 24 часа след разтоварването.
        •    Становище относно рекламацията и предложение за нейното уреждане  се получава в срок до 2 работни дни.

3.    Ред и правила  за приемане на стока, претърпяла транспортни дефекти и възникване на ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБИТИЕ.
        •    Своевременно прекратяване на разтоварването и уведомяване на търговския представител.
        •    В случай на явно нарушаване на целостта на стоката, резутат от транспортирането, моля веднага да се свържете с вашия търговски представител, който в зависимост от обема на щетата ще вземе решение дали да задейства CMR застраховка. В този случай се изчакват застрахователни експерти, които да удостоверявт щетите на място.
        •    Процедурата трае около 2-4 часа.
        •    Становище относно рекламацията и предложение за нейното уреждане  се получава в срок до 2 работни дни.

Свалете като PDF файл