Choose your region
Контакт · Languages: BG | EN
Menu

15.01.2008 - Проект Инфраструктурна Канализационна мрежа Мизия

Предмет: Изпълнение на инфраструктурна канализация с тръби Прагма и изграждане на дъждовно дренажна канализация при клон 26. гр. Мизия

Особеност при изграждането: Канализацията е изпълнена изцяло с двуслойно гофрирани полипропиленови тръби Прагма производство на фирма Пайплайф. Под канализационните тръби е положен дренаж заради високите подпочвени води. Отклоненията за включване са изпълнение с минимален брой фитинги, а фрезоването позволява включване на отклоненията на кое да е място на тръбата под различен ъгъл спрямо оста.

В проект Мизия беше приложен и един от най-новите методи за заваряване на полипропиленови части чрез екструдер, което гарантира много голяма надеждност на връзката и по-висока водоплътност.

За повече информация относно системите Pragma вижте каталога .