Choose your region
Контакт · Languages: BG | EN
Menu

20.03.2008 - Полагане на пречиствателна станция Аквамат

На 12.03.2008 фирмаПайплайф успешно проектира и положи пречиствателна станция за битови отпадни води по проект на фирма „Аквамат”. Пречиствателна станция е за 60 еквивалент жителя и ще служиза пречистване на отпадните води на фабрика за каучукови изделия на фирма „Текно Акташ”.Станцията беше монтирана и пусната в експлоатация от специалсти на Пайплайф.

 

Pic_1_196
Pic_2_196
Pic_3_196