Choose your region
Контакт · Languages: BG | EN
Menu

25.07.2008 - Изграждане на водопроводна мрежа в индустриална зона – Русе

Изпълнител: “РОАН 90”ООД; "СТРОЙСВЕТ" ООД

Доставчик: Пайп Систем ЕООД, съвместно с Пайплайф България ЕООД

Производител: Пайплайф Румъния

През март 2008 година беше започнато изграждането на водопроводна мрежа на индустриална зона град Русе.

Индустриален парк Русе се очертава като зона с голям потенциал за развите на икономиката. Изграждането на новата водопроводната мрежа ще допринесе за имиджа и привличането на нови инвестиции в региона, както и създаване на нови работни места.

Избора на изпълнителя се спря върху РЕ напорен водопровод Пайплайф, използвани диаметри са РЕ Ф250, PN16 (атмосфери) Ф400, PN16 (атмосфери).