Choose your region
Контакт · Languages: BG | EN
Menu

Пайлайф монтира пречиствателна станция EcoBox в Света гора

В началото на месец юли беше монтирана първата пречиствателна станция в древната и духовно зависима монашеската история на Света гора. С гордост можем да заявим, че това съоръжение е на фирма Pipelife България.

 

Света Гора е автономна монашеска република, самоуправляема част от територията на Гърция, намираща се същевременно под юрисдикцията и духовната зависимост на Вселенската патриаршия в Истанбул. Летоброенето й води началото си от IX в., макар че аскети са живели сигурно и по-рано по тези земи. Основният поток обаче вероятно се отправя тук едва след периода на иконоборството (VIII-IX в.). Атонските отци са наследници на първите монашески общини от ерата на ранното християнство от Египет, Палестина, Сирия, Кападокия и Константинопол.

 

В тези райски градини на Света Богородица беще изпълнен монтажа на първото пречиствателно съоръжение, целящо да намали замърсяванията в девствената природа от все повече увеличаващият се брой поклонници посещаващи манастирската обител.

 

Съоръжението е изградено с цел да обслужва пристанището на българския манастир Зограф. Предвидена е пречиствателна станция за 75 ЕЖ като този капацитет би задоволил нуждите на намиращите се на пристанището сгради и постройки. Преди пречиствателната станция е предвидена помпена станция PROFOS, на фирма Pipelife асемблирана с помпите на фирма Grundfos.

 

Водите от сградите ще се отвеждат до помпената станция, играеща роля на часови изравнител и от там ще се припомпват до пречиствателното съоръжение. То се състои от четири резервоара един предварителен, утаителен (и двата по осем кубика) и два реакторни-един пет кубиков и един дванадесет. Във вторият утаителен резервоар са монтирани две помпи, които препращат пречистената от механични примеси вода към двата реакторни резервоара за биологично пречистване. От тях пречистената вода се зауства в намиращо се наблизо дере, а излишните активни утайки се препращат обратно на входа на съоръжението за допречистване. Електрозахранването на станцията ще става от дизелови агрегати поради факта, че в Света гора не е елекроразпределение и снабдяване на манастирите с ел. ток.

 

С поставянето на началото и изграждането на едно съоръжение от този тип се цели да се възвърне екологично равновесие в Света Гора и да се запази историята на този райски кът и за поколенията. От фирма Pipelife България се надяваме, че и съседните манастири биха проявили интерес и биха инсталирали пречиствателни съоръжения, за да намалят замърсяването на полуострова и морските територии около него.


Pic_1_196
Pic_2_196
Pic_3_196