Choose your region
Контакт · Languages: BG | EN
Menu

17.06.2011 - OILBOX-NS15-T – Пайплайф с участие при изграждане на бензиностанция Лукойл

Уважаеми клиенти и партньори,

За пореден път сме част от един успешно реализиран проект. В случая става въпрос за изграждането на бензиностанция Лукойл в кв. „Меден Рудник” в град Бургас.

За нуждите на бензиностанция беше положен маслоуловител тип OILBOX-NS15-T.

Отделянето на нефтопродуктите (бензин, нафта, масла, керосин и други), съдържащи се в отпадните  води  се осъществява в сепаратори за отделянето на течности с по-малка плътност от водата или разтворени в нея, наречени маслоуловители.

Маслоуловителите предотвратяват:замърсяване на отпадните води

  • запушванията на порите на почвата и нарушената обмяна на въздух.
  • нарушаването на само пречистващите процеси във водоприемника.
  • дават възможност за повторно използване на водите-рециркулация (автомивки).


За пореден път Пайплайф доказа, че има решение за всеки проблем, касаещ пречистването на отпадните води.

Инвеститор на обекта е „Бултренсойл” ООД.

Изпълнител е строителна фирма „Торкрет-ВС” ООД.

Likoil_Pic_1_196
Likoil_Pic_2_196
Likoil_Pic_3_196